Talousarvioaloite
TAA
94
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhusten ystävätoiminnan edistämiseen (500 000 euroa)
Eduskunnalle
Yksinäisyys on valitettavan yleinen ongelma vanhusten keskuudessa. Tähän todella valitettavaan ilmiöön tulisi puuttua. Eri puolilla Suomea järjestetään ystävätoimintaa, joka pyörii pitkälti vapaaehtoisvoimin. Tämän arvokkaan toiminnan järjestämisestä vastaavat pitkälti erilaiset järjestöt. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on havaittu vaikeuksia vapaaehtoisten löytämisessä ystävätoimintaan. Pienen ystävätoiminnasta maksetun korvauksen myötä rekrytointi tähän tärkeään työhön helpottuisi merkittävästi ja toiminta saataisiin laajennettua ja ystäväpalvelut tuotua entistä useamman kansalaisen luokse. Lisäresurssit mahdollistaisivat ystävätoiminnan kehittämisen.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 33.50.56 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan vanhusten ystävätoiminnan edistämiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16:12