Talousarvioaloite
TAA
96
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lastensuojelun palvelujen kehittämiseen ja laadun parantamiseen Varsinais-Suomessa (500 000 euroa)
Eduskunnalle
Lastensuojelun merkitys on keskeinen syrjäytymisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Lasten oikeudet ovat asia, josta ei saa tinkiä. Lastensuojelutoimintaa tulee kehittää ja sen laatuun sekä saavuttavuuteen tulee panostaa, koska toimivat lastensuojeluun liittyvät palvelut mahdollistavat lukuisille lapsille paremman tulevaisuuden.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 33.60.31 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan lastensuojelun palvelujen kehittämiseen ja laadun parantamiseen Varsinais-Suomessa.   
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16.12