Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 101/2020 vp

Viimeksi julkaistu 16.9.2020 14.37

Toimenpidealoite TPA 101/2020 vp Toimenpidealoite koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määräytymisessä

ArjaJuvonenps

Eduskunnalle

Tämä toimenpidealoite on jatkoa toukokuussa esittämääni kirjalliseen kysymykseen KK 445/2020 vp. Kysymyksessä nostin esille vanhempainpäivärahan määräytymisen uusien perusteiden ongelmallisuuden ja koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttaman vääristymän vanhempainpäivärahan määräytymisessä. 

Vanhempainpäiväraha on määräytynyt vuoden 2020 alusta alkaen uusin perustein. 1.1.2020 jälkeen päiväraha on laskettu vuositulon perusteella, kun se ennen määräytyi viimeksi vahvistetun verotuksen pohjalta. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta vuositulo lasketaan etuisuuden maksamista edeltävien 12 kuukauden ajalta. Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. 

Ottaen huomioon kuluneen vuoden aikana koronavirustilanteesta johtuneet poikkeusolot, lomautukset, irtisanomiset ja karanteenit perheiden tulotaso on viimeisten kuukausien aikana yleisesti romahtanut. Poikkeusoloista johtuvat tapahtumat ovat nakertaneet ja nakertavat myös tulevien vanhempainvapaiden toimeentuloa raskaasti. Tämän seurauksena suurimmalta osalta vanhempainpäivärahalla elävistä perheistä ostovoima heikkenee entisestään ja velkaantuminen syvenee. 

Kesäkuussa antamassaan vastauksessa ministeri kertoi, että päivärahaetuussäännöksiä on haasteellista muuttaa siten, että niillä kompensoitaisiin oikeudenmukaisesti ja järkevästi juuri koronavirusepidemiasta aiheutuneita mahdollisia menetyksiä. Tällaisia kompensaatioita on ollut mahdollista tehdä esimerkiksi toimeentulotukeen ns. koronalisänä. Uskon kompensaation olevan helpompaa kohdistaa oikeidenmukaisesti ja järkevästi juuri vanhempainpäivärahaan, jolloin hakijalla on osoittaa dokumentit koronaviruksesta aiheutuneesta lomautuksesta tai irtisanomisesta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määräytymisessä. 
Helsingissä 16.9.2020 
ArjaJuvonenps