Toimenpidealoite
TPA
106
2020 vp
Sari
Sarkomaa
kok
ym.
Toimenpidealoite terapiatakuun tavoitteiden toteuttamisesta ja terapiatakuun ottamisesta osaksi työllisyystoimia
Eduskunnalle
Mielenterveyden sairaudet ovat Suomessa yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ja valtava syrjäytymisen syy. Suurin kansansairautemme aiheuttaa mittavan määrän menetettyjä työtunteja, pudottaa nuoria koulutuspolulta ja estää ihmisiä tekemästä työtä sekä toteuttamasta unelmiaan. 
Vuonna 2019 Kelan maksamista sairauspäivärahoista yli kolmannes myönnettiin mielenterveyden häiriön perusteella. Mielenterveyssyistä myönnettyjen eläkkeiden määrä on kasvanut 25 prosenttia vuodesta 2016. Erityisesti nuorten ja lähellä eläkeikää olevien naisten masennusperusteiset eläkkeet ovat lisääntyneet.  
Mielenterveyspalveluihin panostamisen on viisasta olla osa rakenteellisia uudistuksia, joilla hallitus tavoittelee hallitusohjelmansa mukaista 75 prosentin työllisyysastetta vuoteen 2023 mennessä. Suomen on mahdoton saavuttaa pohjoismaista työllisyysastetta, ellemme vaikuttavammin kitke kasvavia mielenterveysongelmia ja korjaa mielenterveyspalveluiden puutteita.  
Mielenterveyspoolin arvion mukaan peruspalveluissa varhain aloitettu hoito voisi auttaa siirtämään vuosittain jopa 7 500 suomalaista sosiaalietuuksien piiristä työelämään, mikä vastaa hallituskauden aikana 30 000:ta uutta työllistynyttä. 
Terapiatakuun toteuttaminen tarkoittaa sitä, että Suomeen rakennettaisiin tehokas mielenterveyshoidon perustaso osaksi nykyisiä terveyskeskuksia. Näin hoitoa olisi saatavilla matalalla kynnyksellä yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisemmin.  
Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tekijät ovat arvioineet terapiatakuun vuosittaisiksi kustannuksiksi 35 miljoonaa euroa. OECD arvioi vuonna 2018, että heikentyneen mielenterveyden vuosikustannukset Suomelle ovat 11 miljardia euroa eli 5,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Satsaus mielenterveyteen maksaisi muutamien vuosien kuluessa itsensä moninkertaisena takaisin, koska mielenterveysongelmista johtuvat työpoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenisivät. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin terapiatakuun tavoitteiden toteuttamiseksi ja terapiatakuun ottamiseksi osaksi työllisyystoimia. 
Helsingissä 18.9.2020 
Sari
Sarkomaa
kok
Pauli
Kiuru
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Marko
Kilpi
kok
Ville
Kaunisto
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Mia
Laiho
kok
Sari
Multala
kok
Anne-Mari
Virolainen
kok
Ruut
Sjöblom
kok
Petteri
Orpo
kok
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Sofia
Vikman
kok
Timo
Heinonen
kok
Viimeksi julkaistu 21.9.2020 9.46