Viimeksi julkaistu 4.1.2022 10.36

Toimenpidealoite TPA 108/2021 vp 
Jari Myllykoski vas ym. 
 
Toimenpidealoite uhanalaisten vesilintujen rauhoittamisesta

Eduskunnalle

Tämänkin vuoden sorsastuskaudella metsästettiin uhanalaisia ja vaarantuneita vesilintuja. Vuoden 2019 ”punaisenkirjan” mukaan uhanalaisista lajeista tähtäimessä olivat tukkasotka, haahka sekä nokikana ja vaarantuneista haapana, heinätavi ja jouhisorsa. Kuudennen sukupuuttoaallon aikakaudella Suomen tulisi tehdä osansa lajikadon pysäyttämiseksi, eikä esimerkiksi sallia jo valmiiksi ahtaalla olevien omien vesilintulajien metsästämistä. 

Tällä vaalikaudella vesilintukantojen elinvoimaisuuteen on panostettu. Voidaan todeta, että valtion budjetissa on varattu luonnonsuojelurahoitusta aiempia vuosia enemmän. Rahoitusta on osoitettu laajoihin kunnostuksiin lintuvesillä ja -kosteikoilla. Onkin ristiriitaista mahdollistaa metsästys ikään kuin aikaansaatu elinolosuhteiden parantaminen voisi yksinään elvyttää kyseiset vesilintukannat. 

Nyt tarvitaan välittömiä toimia näiden lajien kantojen elvyttämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön onkin välittömästi käytettävä metsästyslain 5 luvun 38 pykälän oikeutta rajoittaa metsästystä asetuksella. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin punasotkan, tukkasotkan, haahkan, haapanan, heinätavin ja jouhisorsan metsästämisen rajoittamiseksi. 
Helsingissä 23.12.2021 
Jari Myllykoski vas 
Merja Kyllönen vas 
Pia Lohikoski vas 
Suldaan Said Ahmed vas 
Mai Kivelä vas 
Matti Semi vas 
Anna Kontula vas