Toimenpidealoite
TPA
11
2015 vp
Touko
Aalto
vihr
ym.
Toimenpidealoite lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä
Eduskunnalle
Tällä hetkellä Kela korvaa osan yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkioista, hoidosta ja tutkimuksista. Mikäli ei halua jonottaa julkiseen terveydenhuoltoon, voi maksaa yksityislääkärin käynnistä korkeamman summan ja Kela maksaa tästä osan asiakkaalle takaisin. 
Yksityislääkärien Kela-korvaukset luovat terveydellistä epätasa-arvoa ja jakavat ihmisiä varakkaiden yksityisiin ja heikompiosaisten julkiseen terveydenhuoltoon. Samalla ne lisäävät kansalaisten terveyseroja ja heikentävät julkisen terveydenhuollon toimivuutta. Lisäksi yksityisen terveydenhuollon piirissä tehtävät ylimääräiset tutkimukset ja apuvälineiden maksattaminen asiakkailla nostavat vakuutusmaksuja kaikkien osalta. 
Ymmärrämme, että yksityislääkärien Kela-korvauksiin ehdotetun määrärahan vähentäminen lisää painetta julkiseen terveydenhuoltoon. Uskomme kuitenkin, että ne kansalaiset, joilla on varaa käyttää yksityislääkäreiden palveluita, tekevät sen Kela-korvauksen leikkaamisesta huolimatta. Yksityislääkärien Kela-korvaus on suora tulonsiirto yksityisille terveysasemille, eikä se ohjaa merkittävästi ihmisten käyttäytymistä. Varakkaiden ohituskaista terveydenhuoltoon ei ole hyvä asia. 
Hallitus vähentää yksityisen terveydenhuollon korvauksia vuonna 2016 mutta liian vähän. Suhteessa hallituksen esitykseen esitämme valtion korvausosuuden vähentämistä vielä 23 miljoonalla eurolla. Leikkaukset tulee kohdentaa niiden terveydenhuollon palvelujen korvauksiin, joissa julkiseen terveydenhuoltoon on helpointa päästä.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:n mukaisen asetuksen muuttamiseksi siten, että lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismääriä alennetaan vielä noin 20 %:lla. 
Helsingissä 13.10.2015 
Touko
Aalto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Jani
Toivola
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Viimeksi julkaistu 20.10.2015 10:26