Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.22

Toimenpidealoite TPA 11/2015 vp 
Touko Aalto vihr ym. 
 
Toimenpidealoite lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä

Eduskunnalle

Tällä hetkellä Kela korvaa osan yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkioista, hoidosta ja tutkimuksista. Mikäli ei halua jonottaa julkiseen terveydenhuoltoon, voi maksaa yksityislääkärin käynnistä korkeamman summan ja Kela maksaa tästä osan asiakkaalle takaisin. 

Yksityislääkärien Kela-korvaukset luovat terveydellistä epätasa-arvoa ja jakavat ihmisiä varakkaiden yksityisiin ja heikompiosaisten julkiseen terveydenhuoltoon. Samalla ne lisäävät kansalaisten terveyseroja ja heikentävät julkisen terveydenhuollon toimivuutta. Lisäksi yksityisen terveydenhuollon piirissä tehtävät ylimääräiset tutkimukset ja apuvälineiden maksattaminen asiakkailla nostavat vakuutusmaksuja kaikkien osalta. 

Ymmärrämme, että yksityislääkärien Kela-korvauksiin ehdotetun määrärahan vähentäminen lisää painetta julkiseen terveydenhuoltoon. Uskomme kuitenkin, että ne kansalaiset, joilla on varaa käyttää yksityislääkäreiden palveluita, tekevät sen Kela-korvauksen leikkaamisesta huolimatta. Yksityislääkärien Kela-korvaus on suora tulonsiirto yksityisille terveysasemille, eikä se ohjaa merkittävästi ihmisten käyttäytymistä. Varakkaiden ohituskaista terveydenhuoltoon ei ole hyvä asia. 

Hallitus vähentää yksityisen terveydenhuollon korvauksia vuonna 2016 mutta liian vähän. Suhteessa hallituksen esitykseen esitämme valtion korvausosuuden vähentämistä vielä 23 miljoonalla eurolla. Leikkaukset tulee kohdentaa niiden terveydenhuollon palvelujen korvauksiin, joissa julkiseen terveydenhuoltoon on helpointa päästä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:n mukaisen asetuksen muuttamiseksi siten, että lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismääriä alennetaan vielä noin 20 %:lla. 
Helsingissä 13.10.2015 
Touko Aalto vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Heli Järvinen vihr 
Satu Hassi vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Jani Toivola vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Ville Niinistö vihr