Viimeksi julkaistu 10.1.2022 11.00

Toimenpidealoite TPA 110/2021 vp 
Juha Mäenpää ps 
 
Toimenpidealoite huoltajien suostumuksesta 5—11-vuotiaiden rokottamiseen

Eduskunnalle

Suomessa on päätetty aloittaa 5—11-vuotiaiden lasten rokotukset. Rokotus on vapaaehtoinen. Median uutisointi lasten rokottamisesta on ollut epäselvää, eikä rokotteen vapaaehtoisuus ole uutisoinnissa noussut riittävästi esiin. Kansalaispalautteen perusteella koen, että lasten rokottamiseen liittyy epätietoisuutta ja epäselvyyttä. 

Kuka päättää lasten rokottamisesta? THL kertoo sivuillaan: "Suomessa alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Useimpien 5—11-vuotiaiden lasten kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus." ja toisaalla: " Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella päättämään asiasta. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Vaikka alaikäisen kykyä päättää rokottamisesta olisi arvioitu aiemmin esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, pitää hänen kykyään päättää koronarokotuksesta arvioida nyt erikseen. Vaikka alaikäinen ei päättäisi rokottamisestaan, terveydenhuollon ammattilaisen pitää tarjota hänelle tietoa rokotuksesta ja sen merkityksestä hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lisäksi alaikäisen mielipidettä pitää kysyä, jos tämä on hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden mahdollista." 

Kun viime viikolla käsittelimme terveydenhoitohenkilökunnan velvoitetta koronarokotteeseen, tuli selväksi se, että terveydenhuollossamme työskentelee eri tavoin rokotteista ajattelevia henkilöitä. Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi alle 12-vuotiaiden lasten osalta olisi hyvä, että päätöksen rokotteen ottamisesta tekisivät lapsen huoltajat, eikä terveydenhoitaja tai opettaja ohjaisi mielipiteillään asiaa. 

Osaa lasten vanhemmista on huolettanut se, ettei heidän lastansa kukaan rokota ilman suostumusta, ja koska en itse löytänyt selkeää THL:n ohjeistusta asiasta, olisi hyvä, että koko Suomessa toimittaisiin samalla tavoin. Epäselvyyksiä on ja siksi asiaa tulisi selkeyttää. 

Kaksi lainausta Ylen uutisesta: "Se voi johtaa ulkoiseen paineeseen, sillä tämän ikäryhmän vanhimpien on myös itse päätettävä, haluavatko he rokotuksen, jos heidät katsotaan riittävän kypsiksi, Nieminen sanoo. Tarkkaa ikärajaa lasten itsenäisille päätöksille ei ole asetettu, joten arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Nuoremmille lapsille vaaditaan kaikkien huoltajien suostumus." Toinen Ylen uutinen kertoo seuraavasti: "5—11-vuotiaiden lasten massarokotukset käynnistyvät — osa kunnista vaatii huoltajilta kirjallisen suostumuksen, osa ei". 

Koska peruskoulussa vaaditaan koulukuviakin varten lupa vanhemmilta, on syytä selkeyttää tilannetta ja vaatia suostumus kaikilta alle 12-vuotiaiden lasten huoltajilta ja samalla tiedottaa rokotteen hyödyt lapselle ja yhteiskunnalle, mahdolliset haittavaikutukset, kyseessä olevan uuden tekniikan rokote ja ettei rokotteen pitkän aikavälin vaikutuksia voida vielä tietää. Huoltajille tulee myös kertoa, että Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Comirnaty-valmisteen käytöstä Covid-19:n estämisessä kaikissa lasten lääketieteen potilasryhmissä. Tulee myös kertoa, että tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alle 12-vuotiaiden lasten rokottamisen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttämiseksi siten, että kaikki lasten huoltajat tietävät rokotteen vapaaehtoisuuden, hyödyt ja mahdolliset haittavaikutukset. 
Helsingissä 7.1.2022 
Juha Mäenpää ps