Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.43

Toimenpidealoite TPA 121/2020 vp 
Mauri Peltokangas ps 
 
Toimenpidealoite todellisen Suomessa liikkuvan ja elävän susikannan laskemisesta Luken vuosittaisten arviolaskelmien sijaan ja susikannan harventamisesta saatujen tulosten perusteella

Eduskunnalle

Luonnonvarakeskus on vuosittain arvioinut susikannan määriä Suomessa. Käytössä olevalla menetelmällä susikanta voidaan Luken itsensä mukaan arvioida 90 %:n varmuudella. Tämä ei riitä. Susikanta pitää pystyä laskemaan tarkkaan, ja mikäli susikanta jatkaa todennäköistä kasvuaan, on toimenpiteet kannan karsimisesta sovellettava todellisen määrän, ei epävarmojen arvioiden ja yksittäisten vahinkotapausten mukaan.  

Susien yksilömäärän arvioitiin maaliskuussa 2020 olleen 90 %:n todennäköisyydellä 216—246 yksilöä. Vuosi sitten (2019) maaliskuussa kannan suuruudeksi arvioitiin 185—205 yksilöä. 

Susi on peto, eikä se kuulu elinpiiriimme. Luken susiraportin mukaan useiden muiden koiraeläinten tapaan susikanta voi kasvaa nopeasti, mikäli ravintoa on saatavissa. Susi saa ensimmäiset pentunsa yleensä kaksivuotiaana ja lisääntyy vuosittain. Pentuja syntyy 3—6, ja suurimmissa pentueissa voi vielä syksylläkin olla kymmenkunta pentua. Susilauman reviirit ovat laajat, parhaimmillaan 2 000 km2, ja mitä enemmän meillä on synnyinreviiriltä vaeltamaan lähteneitä, omaa kumppania ja reviiriä etsiviä nuoria susia, sitä laajemmalle susikanta levittäytyy ja sitä lähemmäksi asutusalueita se pysyvästi siirtyy.  

Olemme jatkuvasti saaneet kuulla susien aiheuttamista ongelmista lähes kaikkialla Suomessa. Mikään rahamäärä ei korvaa esim. lemmikkikoiran menetystä siksi, että petoja suojellaan enemmän kuin ihmisen parasta ystävää. Euroopan luontodirektiivin artikla 16 sallii poikkeuksia tiukasta suojelujärjestelmästä, mikäli esimerkiksi siten voidaan estää ennalta erityisen merkittäviä vahinkoja silloin, kun ne kohdistuvat viljelmiin, karjankasvatukseen, metsiin, kalatalouteen, vesistöihin tai muuhun omaisuuteen. Lisäksi tiukasta suojelujärjestelmästä voidaan myös poiketa kansanterveyden tai yleisen turvallisuuden turvaamiseksi tai muun tärkeän yleisen edun vuoksi. Susien aiheuttamien lisääntyvien vaaratilanteiden ja vahinkojen vuoksi poikkeuksen käyttö on perusteltu ja tulee säästämään myös valtion varoja ja resursseja vahingonkorvaushakemusten vähenemisen vuoksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin todellisen susikannan laskemiseksi ja käyttää Euroopan luontodirektiivin artiklan 16 mukaista mahdollisuutta susikannan harventamiseen ennalta ehkäisevänä ja korjaavana toimenpiteenä. 
Helsingissä 14.10.2020 
Mauri Peltokangas ps