Toimenpidealoite
TPA
13
2016 vp
Outi
Mäkelä
kok
ym.
Toimenpidealoite nastarenkaiden käyttöajan selkiyttämisestä
Eduskunnalle
Nastarenkaiden käyttöajasta määrätään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa siten, että nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1. päivästä joko maaliskuun 31. päivään tai toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin riippuen siitä, kumpi päivistä on myöhäisempi. Talvirenkaita on käytettävä joulukuun 1. päivästä helmikuun loppuun asti. Nastarenkaita saa siis käyttää talvirenkaiden käyttöpakon päätyttyä, mutta nastarenkaiden käyttö ei ole pakollista. Joustavan päättymisajankohdan tarkoituksena on muun muassa ollut mahdollistaa se, että nastarenkailla voisi sään niin vaatiessa ajaa vielä pääsiäisen meno- ja paluuliikenteessäkin.  
Koska pääsiäisen ajankohta vaihtelee vuosittain, vaihtelee myös nastarenkaiden käyttöajan kesto. Sääolosuhteet ovat joka kevät erilaiset, mikä yhdessä vaihtelevan talvirenkaiden käyttövelvoitteen keston kanssa aiheuttaa paljon tulkinnanvaraisuutta ja epävarmuutta esimerkiksi poliisille. Nastarenkaiden käyttöajalle olisin aiheenmukaista asettaa yksi selkeä päivämäärä, tässä ehdotuksessa 30.4. 
Nastarenkaiden käytön voisi siis yhä lopettaa, kun säät sen sallivat, ja mikäli viimeinen nastarenkaiden käyttöpäivä asetettaisiin huhtikuun loppuun, ei todennäköisesti olisi tarpeen huolehtia siitä, että talvikelit jatkuisivatkin vielä nastarenkaiden käyttöajan päätyttyä. Näin taattaisiin myös se, että pääsiäisen meno- ja paluuliikenne sujuisi varmasti turvallisilla renkailla.  
Hyvän hallintotavan ja lainsäädännön selkeyden vuoksi olisi aiheellista asettaa nastarenkaiden käytölle yksi selkeä päättymispäivämäärä, jotta nastarenkaiden käytön päättymispäivästä ei olisi vuosittaista epäselvyyttä. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nastarenkaiden käyttöä koskevan asetuksen selkiyttämiseksi ja asettaa nastarenkaiden käytölle yksiselitteisen aikarajan, 1.11.—30.4. 
Helsingissä 8.4.2016 
Outi
Mäkelä
kok
Sanna
Lauslahti
kok
Viimeksi julkaistu 11.4.2016 14:51