Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.43

Toimenpidealoite TPA 142/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Toimenpidealoite Terapiatakuu-kansalaisaloitteen saattamisesta lakiin sekä akuuttien resurssien kohdentamisesta mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi

Eduskunnalle

Terapiatakuu-kansalaisaloite on ollut merkittävä ääni kansalaisilta sille, että mielenterveyspalvelut ja niihin pääsy eivät ole Suomessa kunnossa. Yhä useampi ihminen joutuu odottamaan palveluihin pääsyä aivan liian kauan. Monet eivät julkisiin palveluihin pääse ja joutuvatkin hakeutumaan yksityissektorin kalliisiin palveluihin. Nuorille tilanne on erityisen kestämätön. 

Kansalaisaloitteen esitys perusterveydenhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen terapiatakuusta takaisi kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.  

Vastaamon tietovuototapaus on aiheuttanut järkyttävän tilanteen, jossa ihmisten henkilökohtaisia potilas- ja asiakirjatietoja on rikollisin keinoin hakkeroitu, niillä on kiristetty ihmisiä ja niitä on vuodettu julkisuuteen. Teko on aiheuttanut sen uhriksi joutuneissa, mutta myös monissa muissa ihmisissä ahdistusta, pelkoa ja epätoivoa. Miten yhteiskunnassa voi tapahtua tällaista? Luottamus sähköisiin järjestelmiin horjuu. 

Vastaamo-tapauksen ohessa olemme käyneet pitkäjänteistä taistelua koronavirusepidemiaa vastaan. Ihmiset ovat olleet karanteeneissa ja monet kärsineet yksinäisyydestä ja ahdistuksesta. Ikääntyneet ovat joutuneet olemaan hyvinkin pitkiä aikoja erossa läheisistään, ja nämä tilanteet jatkuvat edelleen.  

Mielen hyvinvointi on voimavara, josta ammentaa vaikeina hetkinä voimaa. Kun voimavarat ovat vähissä, on apua, tukea ja neuvontaa saatava nopeasti ja läheltä. 

Mielenterveysongelmat koskettavat monia ihmisiä. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että hallitus linjaisi kiireisesti mielenterveyspalvelujen piiriin pääsystä, niiden tarjonnasta ja riittävyydestä selkeät suuntaviivat. Hallituksen tulee ottaa terapiatakuuta koskevan kansalaisaloitteen viesti ja sisältö käsittelyyn ja tehdä sen esittämät muutosehdotukset. Terapiatakuun aika on juuri nyt. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitteen esittämät huomiot ja tuo niihin liittyvät lakimuutokset eduskunnalle sekä kohdentaa nopealla aikajänteellä akuutteja resursseja mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi ja mahdollistamiseksi Suomessa.  
Helsingissä 16.11.2020 
Arja Juvonen ps