Toimenpidealoite
TPA
15
2016 vp
Eeva-Maria
Maijala
kesk
ym.
Toimenpidealoite kesäajasta luopumisesta
Eduskunnalle
Suomessa on käyty ajoittain laajaakin julkista keskustelua kesäaikaan siirtymisen hyödyistä ja haitoista. Meillä kesäaikaa on käytetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1981 lähtien, joskin sitä kokeiltiin jo viime sotien aikana. Nykyään kesäaikaa säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston 19.1.2001 antama direktiivi kesäaikasäännöksistä (2000/84/EY), johon Suomi on Euroopan unio-nin jäsenmaana sitoutunut, eikä Suomi voine luopua yksipuolisesti kesäajasta. 
Kuitenkin vanhat perusteet kesäajan puolesta ovat vuosien myötä menettäneet merkitystään, mutta tilalle on noussut uusia perusteita, jotka tukevat kesäajasta luopumista. Venäjällä kesäaikakeskustelusta tuli huomattava poliittinen kysymys, ja vuonna 2014 siellä päätettiin luopua kokonaan kesä- ja talviajan eroista. 
Nykyaikana työ- ja vuorokausirytmi on toinen kuin kesäaikaan siirryttäessä. Työnteko ei ole keskittynyt enää entiseen tapaan perinteisten toimistoaikojen ympärille. EU:n yhtenäinen kesä- ja talviaikaan siirtyminen on kiistämättä voinut poistaa joitakin käytännön ongelmia, kun kesä- ja talviaikaan siirrytään jokaisessa jäsenmaassa yhtä aikaa ja samalla tavalla. Suomessa kesäajan muu varsinainen hyöty on kuitenkin sangen vähäinen ainakaan energiansäästön kannalta siksikin, että Suomessa kesäaika on muutenkin hyvin valoisaa. 
Kesäaikaan siirtymisen haittoja on sen sijaan tarkasteltu laajasti. Tutkimusten mukaan kellojen siirto aiheuttaa monenlaisia kielteisiä terveysvaikutuksia, väsymyksen, unirytmin häiriintymisen ja psyykkisen kuormituksen lisäksi jopa hengenvaarallisia sairauksia. Aivohalvausten ja sydäninfarktien riski on havaittu kohonneeksi kesä/talviaikaan siirtymisen yhteydessä. (mm. Helsingin Sanomat, 4.3.2016) 
Maatiloille ja etenkin maitotiloille kellonsiirrot aiheuttavat myös vaikeuksia, koska tuotantoeläinten kohdalla joudutaan muuttamaan ruokintarytmiä ja lehmien osalta myös lypsyrytmiä. Tämä aiheuttaa eläimille stressiä ja lehmille myös lypsettävän maitomäärän alentumista.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy edistämään Euroopan unionissa sellaisen päämäärän toteutumista, että Euroopan unionissa luovutaan kesä- ja talviaikaan siirtymisestä, tai vaihtoehtoisesti sitä, että Suomi saa maantieteellisin perustein erityisluvan irrottautua direktiivin sääntelystä ja palata ympärivuotiseen yhteen kellonaikaan.  
Helsingissä 20.4.2016 
Eeva-Maria
Maij ala
kesk
Petri
Ho nkonen
kesk
Hanna
K osonen
kesk
Martti
Mölsä
ps
Rami
Lehto
ps
Tiina
Elovaara
ps
Saara-Sofia
Sirén
kok
Hannu
Hoskonen
kesk
Leena
Meri
ps
Antti
Kaikkonen
kesk
Mikko
Savola
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Jaana
Pelkonen
kok
Arto
Pirttilahti
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Lasse
Hautala
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Mika
Lintilä
kesk
Jari
Leppä
kesk
Timo
Kalli
kesk
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Antti
Rantakangas
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Kari
Kulmala
ps
Antero
Laukkanen
kd
Kaj
Turunen
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Matti
Semi
vas
Marisanna
Jarva
kesk
Katja
Taimela
sd
Antti
Kurvinen
kesk
Sari
Tanus
kd
Pauli
Kiuru
kok
Markku
Pakkanen
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Viimeksi julkaistu 21.4.2016 15:21