Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.05

Toimenpidealoite TPA 15/2018 vp 
Ville Tavio ps ym. 
 
Toimenpidealoite lainvalmistelun lapsivaikutusten arvioinnista

Eduskunnalle

Lapsivaikutusten arviointi pitää saada vakiintuneeksi osaksi ministeriöiden lainvalmistelutyössä. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarvitaan toimintatapojen ja -kulttuurin muutos sekä uutta ohjeistusta. 

Hallituksen esityksiin pitää sisältyä tieto siitä, onko niitä laadittaessa tehty  lapsivaikutusten arviointia. Esityksissä pitäisi erikseen mainita, jos lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty sen takia, ettei esityksellä katsota olevan todennäköistä vaikutusta lasten kehitykseen, hyvinvointiin ja mahdollisuuksien tasa-arvoon. 

Eduskunnalle on annettu kaikkien aikojen ensimmäinen  lapsiasiavaltuutetun  kertomus. Lapsiasiavaltuutettu vetoaa meihin kansanedustajiin, jotta me määrittäisimme ja hyväksyisimme yhdessä Suomen lapsipolitiikan keskeiset tavoitteet ja tarkkailisimme muutosten konkreettisia mittareita. 

Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa korostuu, että lapsuus antaa suunnan ihmisen myöhemmälle kehitykselle: "Mitä lapsuudessa jää tavoittamatta, kertautuu myöhemmin aikuisuudessa. Mitä lapsuudessa saavutetaan, kertautuu moninkertaisena hyvänä sekä yksilölle että yhteiskunnalle." 

Lainsäädännön lapsivaikutusten arviointi tuleekin nostaa valtiojohdossa merkittävämpään asemaan ja tehokkaaseen havainnointiin. Suomessa ei ole tarpeeksi selkeää lapsipolitiikan johtamista. Yksittäisiä toimia tehdään, mutta niiden pitkäjänteisiä, vaalikaudet ylittäviä vaikutuksia ei riittävästi arvioida. Ajallisen ulottuvuuden lisäksi myöskään arviointityön laaja-alaisuus ei ole riittävällä tasolla. 

Eduskunnassa keskeisimpiä valiokuntia aiheen kannalta ovat sosiaali- ja terveysvaliokunta, sivistysvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. Toisaalta lasten elämän kannalta oleellisia asioita voidaan käsitellä muissakin valiokunnissa. 

Valiokunnissa ja erityisesti esityksiä valmistelevissa ministeriöissä on nyt ryhdyttävä pohtimaan lapsivaikutusten arviointia ja oleellisimpia mittareita tavoitteiden saavuttamisen seurannalle lasten kehitykseen, hyvinvointiin ja mahdollisuuksien tasa-arvoon liittyvien asioiden osalta. 

Tärkeää olisi, että valtakunnan tasolla eri valmistelevat ja päättävät tahot yhdistäisivät tietonsa ja tavoitteensa kokonaisvaltaisemman lapsipolitiikan muodostamiseksi. Kuntatasolla lapsivaikutusten arvioinnin pohtimisen määrä vaihtelee kunnittain. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lapsivaikutusten arvioinnin saattamiseksi vakiintuneeksi osaksi ministeriöiden lainvalmistelutyötä. 
Helsingissä 23.3.2018 
Ville Tavio ps 
Antti Rantakangas kesk 
Niilo Keränen kesk 
Peter Östman kd 
Johanna Karimäki vihr 
Kimmo Kivelä sin 
Sami Savio ps 
Suna Kymäläinen sd 
Joona Räsänen sd 
Hanna Sarkkinen vas 
Katja Taimela sd 
Lauri Ihalainen sd 
Jani Toivola vihr 
Esko Kiviranta kesk 
Mari-Leena Talvitie kok 
Juha Pylväs kesk 
Markku Pakkanen kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Stefan Wallin 
Pertti Salolainen kok 
Kauko Juhantalo kesk 
Lea Mäkipää sin 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Päivi Räsänen kd 
Jukka Kopra kok 
Jyrki Kasvi vihr 
Maria Tolppanen sd 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Leena Meri ps 
Jari Ronkainen ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Antero Vartia vihr 
Mika Kari sd 
Mikko Kärnä kesk 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Eva Biaudet 
Anna-Maja Henriksson 
Thomas Blomqvist 
Veronica Rehn-Kivi 
Sari Multala kok 
Ulla Parviainen kesk 
Hanna Kosonen kesk 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Timo Harakka sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Jari Myllykoski vas 
Li Andersson vas 
Sirpa Paatero sd 
Kari Uotila vas 
Pia Viitanen sd 
Satu Hassi vihr 
Antti Rinne sd 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Maria Guzenina sd 
Emma Kari vihr 
Silvia Modig vas 
Krista Mikkonen vihr 
Kari Kulmala sin 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Sari Essayah kd 
Jukka Gustafsson sd 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Harry Harkimo kok 
Jani Mäkelä ps 
Martti Talja kesk 
Pekka Puska kesk 
Markus Lohi kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Ritva Elomaa ps 
Marisanna Jarva kesk 
Mikko Alatalo kesk 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Ari Jalonen sin 
Pekka Haavisto vihr 
Susanna Huovinen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Riitta Myller sd 
Markus Mustajärvi vas 
Martti Mölsä sin 
Matti Vanhanen kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Mika Raatikainen ps 
Pauli Kiuru kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Krista Kiuru sd 
Annika Lapintie vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Kaj Turunen sin 
Mikaela Nylander 
Mats Nylund 
Juho Eerola ps 
Pentti Oinonen sin 
Timo V. Korhonen kesk 
Ilkka Kanerva kok 
Pilvi Torsti sd 
Sanna Lauslahti kok 
Ville Vähämäki ps 
Petri Honkonen kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Hanna Halmeenpää vihr 
Kristiina Salonen sd 
Seppo Kääriäinen kesk 
Lasse Hautala kesk 
Eero Reijonen kesk 
Olli Immonen ps 
Laura Huhtasaari ps 
Rami Lehto ps 
Mika Niikko ps 
Arja Juvonen ps 
Sari Tanus kd 
Timo Heinonen kok 
Satu Taavitsainen sd 
Ilmari Nurminen sd 
Katja Hänninen vas 
Anna Kontula vas 
Anders Adlercreutz 
Harri Jaskari kok