Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.37

Toimenpidealoite TPA 152/2020 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Toimenpidealoite turvetuotannon turvaamisesta maassamme sekä turpeen energiakäytön jatkamisesta

Eduskunnalle

Hallitus toimii energia- ja ilmastopolitiikassaan edesvastuuttomalla tavalla, jonka seurauksena Suomi ja koko maamme vientiteollisuus sekä turvetuotanto on ajettu ahdinkoon. Oivallisena esimerkkinä tästä toimii hallituksen lanseeraamat lämmityspolttoaineiden, kuten esimerkiksi kivihiilen, maakaasun ja polttoöljyn, veronkorotukset ensi vuoden (2021) alusta. Osana lämmityspolttoaineiden veronkorotusta myös turpeen verotus kiristyy 2,7 eurolla megawattituntia kohden.  

Perussuomalaiset eivät hyväksy veronkorotuksia, kohdistuvat ne sitten perheille tai teollisuudelle, kuten nyt esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden verot. Arvostamme myös turvetta — ja turvealaa. Täten emme hyväksy myöskään alalle tehtyjä veronkorotuksia. Turve on pitkälti maallemme myös huoltovarmuuskysymys. Täten siitä tulee huolehtia nykyistä paremmin. Alueellisesti turveala on myös tärkeä työllistäjä esimerkiksi niin Pohjanmaalla kuin koko Suomessakin. Tässä yhteydessä haluamme samoin muistuttaa siitä, että turpeen energiaverotuksen kiristäminen yhdessä päästökaupan vaikutusten kanssa on johtanut myös kuntaomisteisten kaukolämpöyhtiöiden kilpailukyvyn heikkenemiseen, koska lisäkustannukset ovat siirtyneet useissa tapauksissa lämmön hintaan.  

Nykyisin tilanne on sellainen, että jos energiaturpeen nostaminen vähenee tai loppuu kokonaan maassamme, niin se vaarantaa myös lukuisat puutarha- ja alkutuotantotilat. Näin siksi, koska esimerkiksi kuiviketurpeen saatavuus heikkenee oleellisesti. Tämä taas heikentää työllisyyttä lisää. Kuiviketurpeen saatavuus on taas iso ja oleellinen tekijä eläinten hyvinvointia ja terveyttä ajatellen. Kasvuturve puolestaan on elinehto mm. kasvihuoneviljelijöille. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että turpeen veronkiristys perutaan kokonaisuudessaan ja että samalla huolehditaan siitä, jotta turvetuotanto voi jatkua maassamme tulevaisuudessakin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta turpeen veronkorotukset perutaan ja turvetuotanto maassamme turvataan muutoinkin jatkossa. 
Helsingissä 10.12.2020 
Ritva Elomaa ps 
Mikko Lundén ps 
Ari Koponen ps 
Mauri Peltokangas ps 
Petri Huru ps 
Sheikki Laakso ps