Toimenpidealoite
TPA
16
2016 vp
Outi
Mäkelä
kok
ym.
Toimenpidealoite vesirokkorokotteen ottamisesta osaksi kansallista rokotusohjelmaa
Eduskunnalle
Kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävistä  rokotteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta (421/2004). Rokotusohjelmaan ei tällä hetkellä sisälly vesirokkorokote. 
Vesirokkorokotteen ottamista osaksi rokotusohjelmaan on esitetty useasti, mutta toimiin ei ole kustannussyistä ryhdytty. THL on kuitenkin esittänyt, että ottamalla vesirokkorokotteen osaksi rokotusohjelmaa säästettäisiin vuosittain noin 2 miljoonaa euroa terveydenhuollon kustannuksia. 
THL:n mukaan vesirokkoa sairastavien lasten vanhemmat ovat pois töistä vuosittain noin 76 000 päivää, mistä aiheutuu 14 miljoonan euron vuotuiset kustannukset, joista 4,4 miljoonaa euroa tulee pelkästään valtion ja kuntien kannettavaksi. 
Rokotusohjelman vuotuiset kustannukset olisivat enintään 4,2 miljoonaa euroa, joten rokottaminen kannattaisi jo pelkästään julkisen sektorin työnantajan näkökulmasta koko yhteiskunnan edusta puhumattakaan. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vesirokkorokotteen ottamiseksi osaksi kansallista rokotusohjelmaa.  
Helsingissä 21.4.2016 
Outi
Mäkelä
kok
Eerikki
Viljanen
kesk
Viimeksi julkaistu 22.4.2016 14.42