Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.28

Toimenpidealoite TPA 19/2020 vp 
Mia Laiho kok 
 
Toimenpidealoite terveydenhuollon suojavarusteiden omatuotannon käynnistämisestä ja saatavuuden turvaamisesta

Eduskunnalle

Koronaepidemian takia suojavarusteiden, kuten hanskojen, suojatakkien ja suu- ja nenäsuojusten, kysyntä ja käyttötarve on lisääntynyt koronaepidemian taki räjähdysmäisesti Suomen sairaaloissa, perusterveydenhuollossa, ensihoidossa ja laboratorioissa. Terveydenhuollon henkilöstön suojaaminen on tärkeää, jotta suojaamme heitä tartunnoilta ja meillä riittää henkilökuntaa sairaiden hoitamiseen. Suojavarusteilla voidaan suojata myös asiakasta saamasta tartuntaa hoitohenkilökunnasta esim. kun hoidetaan kotihoidon tai muiden riskiryhmien asiakkaita, joille infektio voisi olla kohtalokas. Jotta suojavarusteiden käyttö on turvallista, niitä on oltava riittävästi ja niitä on pystyttävä vaihtamaan riittävän usein. 

Sosiaali-ja terveydenhuollosta on kantautunut huolestuneita hoitajien viestejä liittyen suojavarusteiden riittävyyteen. Suuren kysynnän takia suojavarusteissa on jouduttu tekemään jo nyt tiukempia ohjeistuksia niiden käytön suhteen. Varmuusvarastot on jo jouduttu avaamaan, mikä on huolestuttavaa huomioiden, että epidemia on meillä vasta edessä. Suojavarusteiden saatavuudessa on jo ongelmia ja hinnat ovat korkeassa nousussa. Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että muutkin maat kilpailevat samoista tuotteista, koska kyseessä on maailmanlaajuinen pandemia ja kysyntä tarvikkeille on valtava. 

Huoltovarmuuden turvaamiseksi Suomen olisi välttämätöntä valmistaa tarvikkeita myös maassa itse. Suojatarvikkeiden kysyntä vain kasvaa ja huoltovarmuusvarastot hupenevat vauhdilla. Maskien ja suojatakkien valmistuksen ei pitäisi olla ylivoimaista. Suomessa on edelleen paperiteollisuutta, joten osaamista, laitteita ja materiaalia kyllä löytyy. Suomen hallituksen on nyt luotava yrityksille sellaiset olosuhteet ja sovittava tuotantoon soveltuvien yritysten kanssa, että miten ne voisivat aloittaa tuotannon suojavälineistä. Turhasta byrokratiasta pitää luopua. Nyt tarvitaan eri ministeriöiden ja yritysten välistä yhteistyötä suojavarusteiden turvaamiseksi. Suojavarusteiden saatavuuden varmistus ja kotimaisen tuotannon ylläpitäminen ja sen nopea lisäämismahdollisuus poikkeustilanteissa on tarpeen viedä myös jatkossa tarpeelliseen lainsäädäntöön. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on välttämätöntä olla käytössä tarpeelliset suojavälineet ja heidän työturvallisuudestaan tulee huolehtia heidän hoitaessaan nyt epidemian ja jatkossa muiden tarttuvien tautien kohdalla. Suomi ei voi jäädä sivustaseuraajaksi suojavarusteiden saatavuuden osalta. Suomen tulee turvata sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön oma että muiden asukkaiden terveys ja työturvallisuus. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin terveydenhuollon suojavarusteiden omatuotannon käynnistämiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi.  
Helsingissä 23.3.2020 
Mia Laiho kok