Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.22

Toimenpidealoite TPA 20/2020 vp 
Ari Koponen ps 
 
Toimenpidealoite velallisten aseman parantamisesta COVID-19‑pandemian aikana

Eduskunnalle

Koronaviruspandemia voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia monen velallisen taloudelliseen tilanteeseen. Ulosottolaitos toimii myös poikkeusoloissa voimassa olevan ulosottokaaren säädösten mukaisesti, eli ulosottomies voi käyttää harkintavaltaa velallisen eduksi tietyissä tilanteissa. Näitä ovat vapaakuukauden myöntäminen, ulosmittauksen rajoittaminen ja häätöjen lykkääminen.  

Tulorajaulosmittauksessa velallisella on oikeus kahteen vapaakuukauteen vuodessa. Muilla perusteilla vapaakuukausia annetaan velallisen pyynnöstä enintään yhteensä kolme vuosittain. Päätöksen mahdollisesta toimenpiteestä voi tehdä vain vastaava ulosottomies. Mikäli ulosmitattavan velallisen taloudellinen tilanne on koronaviruspandemiasta johtuvan lomautuksen tai irtisanomisen myötä heikentynyt, olisi ulosottomiehen hyvä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa myöntää useampia vapaakuukausia.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turvatakseen myös ulosotossa olevien kansalaisten taloudellisen tilanteen COVID-19-pandemian aikaan muuttamalla lainsäädäntöä tilapäisesti sallimalla useampia vapaakuukausia. 
Helsingissä 23.3.2020 
Ari Koponen ps