Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.13

Toimenpidealoite TPA 21/2016 vp 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
 
Toimenpidealoite lainsäädäntötyön paremman valmistelun varmistamisesta

Eduskunnalle

Keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitus on toiminut noin vuoden. Pitkin vuotta on tullut viestejä lainsäädäntötyön puutteista ja huonosta laadusta. Lakiesityksissä on virheitä ja niistä puuttuvat vaikutusten arvioinnit, eikä leikkausten vaihtoehtoiskustannuksia ole laskettu. Monia lakiesityksiä on vedetty puutteellisina takaisin valmisteluun.  

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan tärkeä työväline, jonka avulla hän nostaa hallituksen tietoisuuteen erilaisia isoja ja pieniä epäkohtia. Kirjallisia kysymyksiä tekevät sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden edustajat, mutta erityisen tärkeä työväline se on opposition kansanedustajille. Kirjallisen kysymyksen vastaamiseen on ministerille annettu aikaa 21 vuorokautta. Tällä kaudella vastaamisessa on saattanut kestää jopa yli 50—60 vuorokautta. Näitä on ollut useita, eikä näitä ylityksiä voi pitää enää missään suhteessa kohtuullisina tai hyväksyttävinä.  

Lisäksi on ollut tapauksia, joissa kirjallisen kysymyksen vastauksessa ei ole vastattu lainkaan itse kysymykseen. Tämä herättää vahvan epäilyn poliittisesta ohjauksesta. Monet asiantuntijat ovat ilmaisseet syvän huolensa siitä, etteivät vastuulliset virkamiehet saa tai kerkiä tehdä laadukasta lainvalmistelutyötä.  

Kaikki edellä mainitut epäkohdat kertovat siitä, ettei kaikissa ministeriöissä ole aikaa tai osaamista asioiden valmisteluun. Tämä on kansalaisten oikeusturvan kannalta huolestuttava asia. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lainsäädäntötyön laadun parantamiseksi ja kirjallisten kysymysten aikataulujen varmistamiseksi ja vastausten laadun turvaamiseksi. 
Helsingissä 25.5.2016 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Joona Räsänen sd 
Tuula Haatainen sd 
Kristiina Salonen sd 
Riitta Myller sd 
Ilkka Kantola sd 
Nasima Razmyar sd 
Satu Taavitsainen sd 
Sanna Marin sd 
Ilmari Nurminen sd 
Tarja Filatov sd 
Anneli Kiljunen sd 
Jukka Gustafsson sd 
Katja Taimela sd 
Maria Guzenina sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Antti Rinne sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Matti Semi vas 
Anna Kontula vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Silvia Modig vas 
Markus Mustajärvi vas 
Katja Hänninen vas 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Suna Kymäläinen sd 
Johanna Karimäki vihr 
Jari Myllykoski vas 
Li Andersson vas 
Mika Kari sd 
Timo Harakka sd 
Mikaela Nylander 
Krista Mikkonen vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Sari Essayah kd 
Sirpa Paatero sd 
Hanna Sarkkinen vas 
Ozan Yanar vihr 
Antero Laukkanen kd 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Heli Järvinen vihr 
Sari Tanus kd