Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.13

Toimenpidealoite TPA 21/2017 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Toimenpidealoite piensijoittajien sijoitussäästötilijärjestelmän luomisesta Suomeen

Eduskunnalle

Suomalaisten kotitalouksien rahoitusvaroista suuri osa on tavallisilla pienikorkoisilla pankkitileillä. Pörssisäätiön tilastojen mukaan kotitaloudet säilyttivät pankkitileillä yli 85 mrd. euroa vuonna 2016. Suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa huonoja sijoittajia. Esimerkiksi vain noin 800 000 kotitaloudella on osakeomistuksia. Sijoittamisen hyödyt ovat kuitenkin kiistattomia yksityishenkilön, suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Yksityishenkilöiden lisääntyvä varallisuus tuo verotuloja yhteiskunnalle, ja lisääntyvät pääomat lisäävät yritysten mahdollisuuksia tehdä investointeja ja työllistää.  

Suomeen tulisi luoda kannustavampi ilmapiiri piensijoittajille. Tällä hetkellä osakesäästämisestä on tehty vaikeaa ja usein epäkannattavaa. Piensijoittaja joutuu maksamaan pääomaveroa aina myynnin yhteydessä, vaikka tarkoitus olisi vain muuttaa sijoituskohdetta. Tavallisen piensijoittajan osakesäästämistä verotetaan huomattavasti raskaammin kuin sijoitusrahastoja ja muita sijoitustuotteita. Vastaaviin veroetuihin pääsee myös erilaisilla kapitalisaatiosopimuksilla ja vakuutuskuorilla, jotka ovat kuitenkin piensijoittajan näkökulmasta erittäin kalliita. Piensijoittajien kohtelu ei ole tällä hetkellä yhdenvertaista suursijoittajien kanssa, joilla on paremmat mahdollisuudet varallisuuden hoitoon. Yleishyödyllisiksi luokitellut yhteisöt, kuten eri säätiöt, ammattiliitot ja eläkeyhtiöt, eivät maksa sijoitustuotoistaan veroja olenkaan. 

Muissa Pohjoismaissa suhtaudutaan piensijoittajiin eri tavalla. Ruotsissa piensijoittajilla on jo viisi vuotta ollut mahdollisuus sijoittaa investeringssparkonto-tilin kautta. Tällaisella sijoitussäästötilillä olevien yksittäisten sijoitusten myynnin yhteydessä maksettavan pääomaveron sijaan maksetaan vuosittain pääomaveroa keskimääräisen tilillä olevan pääoman laskennallisesta tuotosta. Näin piensijoittaja voi muuttaa omistuksiaan ketterästi ilman raskasta pääomaverotusta jokaisen myynnin yhteydessä. Tämä sijoitusmahdollisuus on ollut suosittu piensijoittajien keskuudessa ja isk-osakesäästötilejä on avattu peräti 2,3 miljoonaa viiden vuoden aikana. Norjassa vastaava järjestelmä on otettu käyttöön tämän vuoden syyskuussa. Sijoitussäästötilin hyöty sijoittajalle näkyy myös siinä, että sijoittaja voi nostaa varansa tililtä koska vain. Tästä syystä sijoitussäästötili on mm. Suomessakin yleistä eläkesäästämistä laajempi vaihtoehto ja kannustaa myös pieni- ja keskituloisia kansalaisia säästämiseen ja sijoittamiseen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin piensijoittajien sijoitussäästötilijärjestelmän luomiseksi Suomeen. 
Helsingissä 21.9.2017 
Peter Östman kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Sari Essayah kd 
Päivi Räsänen kd