Toimenpidealoite
TPA
23
2019 vp
Sari
Essayah
kd
ym.
Toimenpidealoite eläkkeiden verotuksen keventämisestä
Eduskunnalle
Hallitus esittää (HE 43/2019 vp) kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotusta. Kansaneläkettä ehdotetaan korotettavaksi noin 34 eurolla siten, että kansaneläkkeen täysi määrä yksinasuvalla olisi 662,86 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa asuvalla 591,79 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Takuueläkkeen määrää ehdotetaan korotettavaksi 50 eurolla siten, että takuueläkkeen täysi määrä olisi 834,52 euroa kuukaudessa vuonna 2020.  
Hallituksen esittämät korotukset pienimpiin eläkkeisiin ovat tervetulleita, ja KD eduskuntaryhmä kannattaa esitystä, vaikka esitetyt korotukset jäävät merkittävästi pienemmiksi kuin mitä hallituspuolueet lupasivat ennen eduskuntavaaleja.  
Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen muutosten euromäärissä on huomioitu valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennysten muuttaminen siten, että kansaneläkkeen indeksikorotuksen ylittävä korotus ei vaikuta eläketulovähennysten määrään. Samalla kun hallitus korottaa kansaneläkettä, se muuttaa tuloverotuksen eläketulovähennyksen parametreja niin, ettei verotus kevene samassa suhteessa kansaneläkkeen korotuksen kanssa. 
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että eläkkeiden verotusta kevennetään. Näin myös pientä työeläkettä saavien eläkeläisten nettotulot kasvaisivat. Eläkkeiden verotusta pidetään laajasti epäoikeudenmukaisena ja liian kireänä. Esitämme, että veronkevennys toteutetaan niin, ettei valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennystä muuteta, kuten hallitus esittää, vaan koko kansaneläkkeen tason muutos vaikuttaa eläketulovähennykseen. Esitetty muutos vähentäisi valtion tuloverotuottoa 55 miljoonalla, kuntien verotuottoa 135 miljoonalla ja kirkon verotuottoa 10 miljoonalla eurolla. Yhteensä eläkeläisten verotus kevenisi 210 miljoonalla eurolla. Keskieläkettä (n. 1 700 e/kk) saavan nettotulo lisääntyisi reformin ansiosta 159,12 eurolla vuodessa. 
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläkkeiden verotuksen keventämiseksi eläketulovähennystä korottamalla. 
Helsingissä 24.10.2019 
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 11.38