Toimenpidealoite
TPA
25
2020 vp
Marko
Kilpi
kok
ym.
Toimenpidealoite koronaturvallisuudesta
Eduskunnalle
Taistelussa koronavirusta vastaan tarvitaan kaikkien yhteistä panosta. Jokaisen on pidettävä vähintäänkin omalta osaltaan huolta siitä, että virus ei pääse leviämään enempää. Viruksen torjunnasta koituu valtavat taloudelliset seuraukset ja on selvää, että ihmisten terveyttä ja turvallisuutta on vaalittava. Jos emme kamppaile tässä yhdessä rintamassa, valuvat ponnistelut hukkaan. Mikäli tartunnat lisääntyvät, on määräyksiä ja kieltoja lisättävä ja kiristettävä, mikä voi tarkoittaa jopa ulkonaliikkumiskieltoja. Se on vielä vältettävissä, jos jokainen tekee nyt oikeita toimenpiteitä. 
Tilanne muuttuu koko ajan ja viruksesta saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Toimenpiteitä on suunniteltava ja mitoitettava jatkuvasti muutosten mukaan. Ruokakaupat ovat todennäköisempiä paikkoja saada tartunta ja siksi kaupassa käynti muodostuu merkittävimmäksi uhaksi kansalaisen koronavirustilanteessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta ruokakauppoihin saadaan käsidesipisteitä esimerkiksi sisään- ja uloskäyntien sekä kassojen yhteyteen. Käsidesien käyttöön on opastettava. Kaupoissa käy paljon ihmisiä ja käsitellään samoja tuotteita. Esimerkiksi Espanjassa on kauppoja, joissa on käsidesipisteitä, sekä käytössä suojakäsineitä ja niiden käyttöä valvovat vartijat,  
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin käsidesin valmistuksen lisäämiseksi mahdollisimman paljon,  
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ulkomailta tapahtuvien kotiutuslentojen jälkeisen karanteenin saamiseksi tarkempaan kontrolliin. Suomeen palautuu runsaasti kansalaisia, jotka tulevat korkean tartuntamäärän alueilta. Kahden viikon karanteenia on noudatettava. Nyt matkustajia vastassa ei ole ketään, eikä edes tietoa tai ohjeita karanteenista ja sen noudattamisesta ja  
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin testausten lisäämiseksi. Ilman kattavampia testejä ei ole oikeaa tilannekuvaa, eikä käsitystä mikä todellinen tartuntatilanne on. Jotta toimivia, vaikuttavia päätöksiä voidaan tehdä, on oltava todellinen, mahdollisimman ajanmukainen tilannekuva. 
Helsingissä 24.3.2020 
Marko
Kilpi
kok
Timo
Heinonen
kok
Heikki
Autto
kok
Sanna
Antikainen
ps
Arto
Satonen
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 15.23