Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.59

Toimenpidealoite TPA 26/2020 vp 
Ari Koponen ps 
 
Toimenpidealoite yrittäjien aseman parantamisesta COVID-19‑pandemian aikana

Eduskunnalle

Yritystoiminta on ajautunut kriisiin COVID-19-pandemiasta johtuen ja aiheuttanut lukuisille yrittäjille vaikean taloudellisen tilanteen asiakkaiden kaikotessa. Yrittäjien kulut eivät kuitenkaan automaattisesti vähene, vaikka tulot puuttuvat. Siksi on tärkeää löytää keinoja, joilla yrittäjien kustannuksia voidaan vähentää ja konkurssiaalto välttää.  

Suomen Yrittäjät ovat esittäneet hallitukselle miljardiluokan pakettia turvaamaan yritysten rahoitus. Yhtenä suorana tuen muotona ehdotetaan, että valtio ottaisi määräajaksi vastuulleen yrittäjien eläkemaksut, eli YEL- ja MyEl-maksut. Tällainen tuki olisi selkeä, yksinkertainen, nopea toteuttaa ja auttaa varmistamaan etteivät yrittäjät heikennä sosiaaliturvaansa pudottamalla eläkemaksuja koronan aiheuttaman kassakriisin vuoksi. YEL-työtulo vaikuttaa yrittäjien muuhun sosiaaliturvaan, eli vanhempainpäivärahoihin, sairauspäivärahaan ja työttömyyskorvauksen määrään.  

Valtion tulisi ottaa vastuulleen yrittäjien YEL- ja MyEL-maksut 1.4. alkaen kuuden kuukauden ajaksi, jotta yrittäjien rahat eivät lopu eikä sosiaaliturva romahda. YEL-vakuutettuja on 207 000 ja MyEL-vakuutettuja 57 000. 2018 yrittäjät maksoivat YEL-maksuja vajaat 1,1 miljardia ja MyEL-maksuja 2019 175 miljoonaa euroa. Valtio maksaa jo nyt YEL- ja MyEL-järjestelmien kuluista huomattavan osan. Eläkemaksutuki yrittäjille maksaisi valtiolle lisää noin 105 miljoonaa kuukaudessa. YEL-maksujen osuus on noin 90 miljoonaa ja MyEL-maksujen noin 15 miljoonaa euroa. Puolen vuoden tuki maksaisi yhteensä noin 630 miljoonaa euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yritysten auttamiseksi ottamalla vastuulleen yrittäjien YEL- ja MyEL-maksut 1.4.2020 alkaen kuuden kuukauden ajaksi. 
Helsingissä 24.3.2020 
Ari Koponen ps