Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.17

Toimenpidealoite TPA 29/2019 vp 
Saara-Sofia Sirén kok ym. 
 
Toimenpidealoite verkkokalastuskiellon pidentämisestä saimaannorppien elinalueella

Eduskunnalle

Toimenpidealoitteessa esitetään, että hallitus ryhtyisi kieltämään verkkokalastuksen saimaannorpan levinneisyysalueella aina heinäkuun loppuun saakka. Aloitteessa ehdotetaan valtioneuvoston asetuksen (259/2016) 2 §:n muuttamista asian edellyttämällä tavalla.  

Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje. Viimeisen kanta-arvion mukaan norppia on hieman alle 400 yksilöä, joten lajin sukupuuton uhka ei ole väistynyt. Kuutteja syntyy vuosittain 50—70 yksilöä, ja kuuttien kuolleisuus vaihtelee 40:n ja 70 yksilön välillä. Verkkokalastuskiellon asettaminen heinäkuulle vähentäisi keskimäärin ainakin 2—3 kuuttikuolemaa vuosittain. (Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän raportti 2015.)  

Vuonna 2016 kalastusrajoitusten päivityksen yhteydessä kirjattiin erillinen lausuma saimaannorppien elinolojen turvaamiseksi. Lausuman mukaan hallituksen on ryhdyttävä verkkokalastuskiellon laajentamiseen ja muihin lisätoimiin, jos seurantaluvut niin näyttävät. 

Verkkokalastus painottui heinäkuuhun, loppusyksyyn ja talviaikaan. Kielto onkin nykyisin riittämätön, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on siirtynyt kuukaudella eteenpäin. Näin ollen verkkokalastuskielto on ulotettava jatkumaan heinäkuun loppuun asti saimaannorpan elinalueilla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla annetun asetuksen (259/2016) muuttamiseksi siten, että asetuksessa säädetty kalastuskielto olisi voimassa vuosittain 31.7. asti
Helsingissä 25.10.2019 
Saara-Sofia Sirén kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Matias Marttinen kok 
Sari Sarkomaa kok 
Kai Mykkänen kok 
Sari Multala kok 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Janne Heikkinen kok 
Ville Kaunisto kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Jaana Pelkonen kok 
Leena Meri ps 
Atte Harjanne vihr