Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Toimenpidealoite TPA 3/2017 vp 
Petri Honkonen kesk ym. 
 
Toimenpidealoite muovisten ostoskassien aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi

Eduskunnalle

Vesistöjen roskaantuminen on merkittävä globaali ympäristöhaaste, johon on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristöministeriön raportin mukaan arviolta 50—80 % merten jätteistä koostuu muovista, josta suurin osa on peräisin maalta. Muovin käyttö on todella merkittävässä roolissa jokaisen kuluttajan arjessa ja näin tulee jatkossakin olemaan. Tarvitsemme toimenpiteitä, joilla teollisuutta kannustetaan uusien tuotanto- ja materiaaliratkaisujen kehittämiseen.  

Kertakäyttöisten muovisten ostoskassien aiheuttamiin ongelmiin on pyritty hakemaan ratkaisuja monissa maissa jo 1990-luvulta saakka. Keinoina on käytetty esimerkiksi haittaveroa muovikasseille ja muovisten ilmaispussien jakelukieltoa. Ratkaisuilla on pyritty vähentämään roskaantumista, jätteenpolton päästöjä ja viemäritukoksia sekä pienentämään hiilijalanjälkeä. Vuonna 2015 EU:ssa hyväksyttiin pakkausjätedirektiiviin muutos (2015/720/EY), joka edellyttää jäsenmailta toimia muovisten ostoskassien kulutuksen vähentämiseksi.  

Suomessa edellä mainitun pakkausjätedirektiivin muutos ollaan implementoimassa ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välisellä Green Deal -puitesopimuksella, jossa sitoudutaan vähentämään kertakäyttöisten muovikassien käyttöä erilaisilla toimenpiteillä.  

Erilaisten ostoskassien koko elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia on analysoitu esimerkiksi kansainvälisessä, EU:n Life-rahoitteisessa ECOFLEXOBAG-hankkeessa 2011—2015, jossa oli mukana muun muassa VTT. Tutkimuksessa analysoitiin erilaisten ostoskassien hiilijalanjälkeä. Kierrätysmuovista valmistettu kassi sijoittui parhaiten ja puuvillainen kangaskassi oli ilmastovaikutuksiltaan kaikista huonoin. Näiden väliin sijoittuivat paperikassi ja biohajoava muovikassi.  

Kierrätysmuovikassi ei kuitenkaan poista muovista aiheutuvia mikromuoviongelmia esimerkiksi vesistöissä. Tästä syystä hallituksen on otettava huomioon uudet teknologiat, joilla uusiutuvista raaka-aineista voidaan valmistaa muovia korvaavia ostoskasseja. Tämän lisäksi täytyy myös etsiä mahdollisuuksia korvata muita lyhyen elinkaaren muovituotteita uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla. Muovin korvaaminen esimerkiksi kuitupohjaisella materiaalilla on biotalouden ytimessä. Suomessa tulee säädösteitse ohjata kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisin ostoskassi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla muovisten ostoskassien osalta vähennetään ympäristöhaittoja ja lisätään uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ostoskassien valmistuksessa. 
Helsingissä 15.2.2017 
Petri Honkonen kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Juha Pylväs kesk 
Jari Leppä kesk 
Saara-Sofia Sirén kok 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Simon Elo ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Ari Torniainen kesk 
Tiina Elovaara ps 
Mirja Vehkaperä kesk 
Hanna Kosonen kesk 
Mikko Kärnä kesk 
Silvia Modig vas 
Mikko Alatalo kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Ulla Parviainen kesk 
Niilo Keränen kesk 
Annika Saarikko kesk 
Martti Talja kesk 
Antti Kurvinen kesk 
Katri Kulmuni kesk 
Ritva Elomaa ps 
Leena Meri ps 
Lea Mäkipää ps 
Krista Mikkonen vihr 
Satu Hassi vihr 
Sari Multala kok 
Johanna Karimäki vihr 
Pekka Puska kesk 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Timo Harakka sd 
Aila Paloniemi kesk 
Sirkka-Liisa Anttila kesk