Toimenpidealoite
TPA
3
2017 vp
Petri
Honkonen
kesk
ym.
Toimenpidealoite muovisten ostoskassien aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi
Eduskunnalle
Vesistöjen roskaantuminen on merkittävä globaali ympäristöhaaste, johon on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristöministeriön raportin mukaan arviolta 50—80 % merten jätteistä koostuu muovista, josta suurin osa on peräisin maalta. Muovin käyttö on todella merkittävässä roolissa jokaisen kuluttajan arjessa ja näin tulee jatkossakin olemaan. Tarvitsemme toimenpiteitä, joilla teollisuutta kannustetaan uusien tuotanto- ja materiaaliratkaisujen kehittämiseen.  
Kertakäyttöisten muovisten ostoskassien aiheuttamiin ongelmiin on pyritty hakemaan ratkaisuja monissa maissa jo 1990-luvulta saakka. Keinoina on käytetty esimerkiksi haittaveroa muovikasseille ja muovisten ilmaispussien jakelukieltoa. Ratkaisuilla on pyritty vähentämään roskaantumista, jätteenpolton päästöjä ja viemäritukoksia sekä pienentämään hiilijalanjälkeä. Vuonna 2015 EU:ssa hyväksyttiin pakkausjätedirektiiviin muutos (2015/720/EY), joka edellyttää jäsenmailta toimia muovisten ostoskassien kulutuksen vähentämiseksi.  
Suomessa edellä mainitun pakkausjätedirektiivin muutos ollaan implementoimassa ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välisellä Green Deal -puitesopimuksella, jossa sitoudutaan vähentämään kertakäyttöisten muovikassien käyttöä erilaisilla toimenpiteillä.  
Erilaisten ostoskassien koko elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia on analysoitu esimerkiksi kansainvälisessä, EU:n Life-rahoitteisessa ECOFLEXOBAG-hankkeessa 2011—2015, jossa oli mukana muun muassa VTT. Tutkimuksessa analysoitiin erilaisten ostoskassien hiilijalanjälkeä. Kierrätysmuovista valmistettu kassi sijoittui parhaiten ja puuvillainen kangaskassi oli ilmastovaikutuksiltaan kaikista huonoin. Näiden väliin sijoittuivat paperikassi ja biohajoava muovikassi.  
Kierrätysmuovikassi ei kuitenkaan poista muovista aiheutuvia mikromuoviongelmia esimerkiksi vesistöissä. Tästä syystä hallituksen on otettava huomioon uudet teknologiat, joilla uusiutuvista raaka-aineista voidaan valmistaa muovia korvaavia ostoskasseja. Tämän lisäksi täytyy myös etsiä mahdollisuuksia korvata muita lyhyen elinkaaren muovituotteita uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla. Muovin korvaaminen esimerkiksi kuitupohjaisella materiaalilla on biotalouden ytimessä. Suomessa tulee säädösteitse ohjata kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisin ostoskassi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla muovisten ostoskassien osalta vähennetään ympäristöhaittoja ja lisätään uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ostoskassien valmistuksessa. 
Helsingissä 15.2.2017 
Petri
Honkonen
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Jari
Leppä
kesk
Saara-Sofia
Sirén
kok
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Simon
Elo
ps
Mari-Leena
Talvitie
kok
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Tiina
Elovaara
ps
Mirja
Vehkaperä
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Mikko
Kärnä
kesk
Silvia
Modig
vas
Mikko
Alatalo
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Annika
Saarikko
kesk
Martti
Talja
kesk
Antti
Kurvinen
kesk
Katri
Kulmuni
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Leena
Meri
ps
Lea
Mäkipää
ps
Krista
Mikkonen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Sari
Multala
kok
Johanna
Karimäki
vihr
Pekka
Puska
kesk
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Timo
Harakka
sd
Aila
Paloniemi
kesk
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Viimeksi julkaistu 16.2.2017 13.29