Toimenpidealoite
TPA
30
2016 vp
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
ym.
Toimenpidealoite naisille suunnatusta innovaatiopalkinnosta
Eduskunnalle
Aloitteessa ehdotetaan, että yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110 vuoden kunniaksi perustetaan naisille suunnattu talouteen tai teknologiaan liittyvä innovaatiopalkinto. Palkinnon suuruus olisi 110 000 euroa, ja se myönnettäisiin vuosina 2017, 2018 ja 2019. Palkinto luovutettaisiin kunakin vuonna äänioikeuden vuosipäivänä, 1 päivänä kesäkuuta. 
Kyseessä olisi tunnustuspalkinto tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinto voitaisiin myöntää naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle. 
Palkinnon tarkoituksena on tuoda esille naisten osaamista talouden ja tekniikan alalla. Suomessa työelämä on vahvasti jakautunut mies- ja naisaloihin. Palkinnon yhtenä tavoitteena on parantaa naisten näkyvyyttä perinteisesti miesten hallitsemilla aloilla.  
Tuloverolain 82 §:n nojalla tunnustuspalkinto ei olisi sen saajalle veronalaista tuloa. 
Kuka tahansa saisi tehdä ehdotuksen palkinnon saajaksi. Palkinnon saajasta päättäisi kansliatoimikunnan asettama palkintoraati, ja palkinnon luovuttaisi eduskunnan puhemies. 
Valtioneuvoston tulisi varata palkinnon käsittelyä ja palkintoa varten määräraha vuosien 2017, 2018 ja 2019 valtion talousarvioihin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin naisille suunnatun innovaatiopalkinnon toteuttamiseksi
Helsingissä 16.6.2016 
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Pirkko
Mattila
ps
Sari
Raassina
kok
Paula
Risikko
kok
Sari
Tanus
kd
Viimeksi julkaistu 20.6.2016 14:31