Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 30/2017 vp

Viimeksi julkaistu 26.10.2017 10.42

Toimenpidealoite TPA 30/2017 vp Toimenpidealoite toisen asteen opintojen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä

PekkaHaavistovihrym.

Eduskunnalle

Jopa 15 prosenttia suomalaisista ei ole suorittanut toiseen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Joka kolmas keskeyttää toisen asteen opinnot taloudellisista syistä. Luvut ovat huomattavan korkeita. Koulutustie ei saisi katketa siihen, että nuorella ei ole varaa oppimateriaaleihin tai tarvittavien työvälineiden hankintaan. Pelkällä peruskoululla ei pärjää nykyisillä työmarkkinoilla, ja kouluttamattomuus kasvattaa syrjäytymisriskiä.  

Maksuton koulutus on ollut suomalainen tavaramerkki. Seuraavaksi tavoitteeksi tulisi ottaa se, että maksuttomuus koskisi käytännössä myös toisen asteen koulutusta, jossa oppikirjojen ja -materiaalin hankinta on yksi syy opintojen keskeytymiselle.  

Oppikirjat, oppimateriaali ja hankittavat työvälineet ovat suuri kustannus opiskelijalle. Lukion suorittamisen kokonaiskustannusten on arveltu nousevan jopa 2 600 euroon, ja jotkut ammatilliset tutkinnot ovat sitäkin kalliimpia. Mahdollisuus opiskella on näillä kustannuksilla vahvasti sidoksissa siihen, millaiset voimavarat vanhemmilla on tukea lapsensa opiskelua. Se vahvistaa entisestään koulutuksen periytyvyyttä.  

Opiskeluvälineiden hankinta ei saisi olla tutkinnon suorittamisen esteenä. On aika ottaa tavoitteeksi aidosti maksuton toisen asteen tutkinto. Opetusministeri on pyytänyt ajantasaisen selvityksen kustannuksista, minkä jälkeen tulee ryhtyä käytännön toimenpiteisiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toisen asteen opintojen mahdollistamiseksi kaikille opiskelijoille niin, että oppimateriaalikustannukset eivät ole esteenä opiskelulle. 
Helsingissä 23.10.2017 
PekkaHaavistovihr
ToukoAaltovihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
HannaHalmeenpäävihr
SatuHassivihr
EmmaKarivihr
JohannaKarimäkivihr
JyrkiKasvivihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
Olli-PoikaParviainenvihr
JaniToivolavihr
AnteroVartiavihr
OzanYanarvihr