Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.31

Toimenpidealoite TPA 30/2017 vp 
Pekka Haavisto vihr ym. 
 
Toimenpidealoite toisen asteen opintojen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä

Eduskunnalle

Jopa 15 prosenttia suomalaisista ei ole suorittanut toiseen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Joka kolmas keskeyttää toisen asteen opinnot taloudellisista syistä. Luvut ovat huomattavan korkeita. Koulutustie ei saisi katketa siihen, että nuorella ei ole varaa oppimateriaaleihin tai tarvittavien työvälineiden hankintaan. Pelkällä peruskoululla ei pärjää nykyisillä työmarkkinoilla, ja kouluttamattomuus kasvattaa syrjäytymisriskiä.  

Maksuton koulutus on ollut suomalainen tavaramerkki. Seuraavaksi tavoitteeksi tulisi ottaa se, että maksuttomuus koskisi käytännössä myös toisen asteen koulutusta, jossa oppikirjojen ja -materiaalin hankinta on yksi syy opintojen keskeytymiselle.  

Oppikirjat, oppimateriaali ja hankittavat työvälineet ovat suuri kustannus opiskelijalle. Lukion suorittamisen kokonaiskustannusten on arveltu nousevan jopa 2 600 euroon, ja jotkut ammatilliset tutkinnot ovat sitäkin kalliimpia. Mahdollisuus opiskella on näillä kustannuksilla vahvasti sidoksissa siihen, millaiset voimavarat vanhemmilla on tukea lapsensa opiskelua. Se vahvistaa entisestään koulutuksen periytyvyyttä.  

Opiskeluvälineiden hankinta ei saisi olla tutkinnon suorittamisen esteenä. On aika ottaa tavoitteeksi aidosti maksuton toisen asteen tutkinto. Opetusministeri on pyytänyt ajantasaisen selvityksen kustannuksista, minkä jälkeen tulee ryhtyä käytännön toimenpiteisiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toisen asteen opintojen mahdollistamiseksi kaikille opiskelijoille niin, että oppimateriaalikustannukset eivät ole esteenä opiskelulle. 
Helsingissä 23.10.2017 
Pekka Haavisto vihr 
Touko Aalto vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Satu Hassi vihr 
Emma Kari vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr 
Ozan Yanar vihr