Toimenpidealoite
TPA
30
2017 vp
Pekka
Haavisto
vihr
ym.
Toimenpidealoite toisen asteen opintojen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä
Eduskunnalle
Jopa 15 prosenttia suomalaisista ei ole suorittanut toiseen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Joka kolmas keskeyttää toisen asteen opinnot taloudellisista syistä. Luvut ovat huomattavan korkeita. Koulutustie ei saisi katketa siihen, että nuorella ei ole varaa oppimateriaaleihin tai tarvittavien työvälineiden hankintaan. Pelkällä peruskoululla ei pärjää nykyisillä työmarkkinoilla, ja kouluttamattomuus kasvattaa syrjäytymisriskiä.  
Maksuton koulutus on ollut suomalainen tavaramerkki. Seuraavaksi tavoitteeksi tulisi ottaa se, että maksuttomuus koskisi käytännössä myös toisen asteen koulutusta, jossa oppikirjojen ja -materiaalin hankinta on yksi syy opintojen keskeytymiselle.  
Oppikirjat, oppimateriaali ja hankittavat työvälineet ovat suuri kustannus opiskelijalle. Lukion suorittamisen kokonaiskustannusten on arveltu nousevan jopa 2 600 euroon, ja jotkut ammatilliset tutkinnot ovat sitäkin kalliimpia. Mahdollisuus opiskella on näillä kustannuksilla vahvasti sidoksissa siihen, millaiset voimavarat vanhemmilla on tukea lapsensa opiskelua. Se vahvistaa entisestään koulutuksen periytyvyyttä.  
Opiskeluvälineiden hankinta ei saisi olla tutkinnon suorittamisen esteenä. On aika ottaa tavoitteeksi aidosti maksuton toisen asteen tutkinto. Opetusministeri on pyytänyt ajantasaisen selvityksen kustannuksista, minkä jälkeen tulee ryhtyä käytännön toimenpiteisiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toisen asteen opintojen mahdollistamiseksi kaikille opiskelijoille niin, että oppimateriaalikustannukset eivät ole esteenä opiskelulle. 
Helsingissä 23.10.2017 
Pekka
Haavisto
vihr
Touko
Aalto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Viimeksi julkaistu 26.10.2017 10.42