Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.07

Toimenpidealoite TPA 31/2017 vp 
Jani Toivola vihr ym. 
 
Toimenpidealoite koulutusmäärärahojen sitomisesta indeksiin

Eduskunnalle

Koulut ja koulutus ovat suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan perusjalka. Koulutuksella ehkäisemme ylisukupolvista köyhyyttä, mahdollistamme sosiaalisen nousun ja tarjoamme kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Hallitus on vähentänyt rahoitusta kaikilla koulutusasteilla, minkä päälle tulevat vielä indekseihin tehdyt leikkaukset. Hintatason noustessa opetuksen tarjoajien kustannukset nousevat ja sama euro ei enää riitä yhtä pitkälle kuin edellisenä vuotena.  

Hallitus esittää, että indeksikorotuksia vastaava säästö tehtäisiin vuoden 2018 osalta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla sellaisiin esi- ja perusopetuslain mukaisten toimintojen rahoitukseen, jotka ovat indeksikorotuksen piirissä. Vihreiden mielestä hallituksen indeksileikkauksille ei ole kestäviä perusteita eikä niitä pidä hyväksyä, ja koulutuksen valtionosuudet on palautettava indeksisidonnaisiksi ensi vuonna. 

Tämä aloite kuuluu vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja sitoo koulutusmäärärahat takaisin indeksiin. 
Helsingissä 23.10.2017 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr 
Touko Aalto vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Ozan Yanar vihr 
Ville Niinistö vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Satu Hassi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Hanna Halmeenpää vihr