Toimenpidealoite
TPA
31
2017 vp
Jani
Toivola
vihr
ym.
Toimenpidealoite koulutusmäärärahojen sitomisesta indeksiin
Eduskunnalle
Koulut ja koulutus ovat suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan perusjalka. Koulutuksella ehkäisemme ylisukupolvista köyhyyttä, mahdollistamme sosiaalisen nousun ja tarjoamme kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Hallitus on vähentänyt rahoitusta kaikilla koulutusasteilla, minkä päälle tulevat vielä indekseihin tehdyt leikkaukset. Hintatason noustessa opetuksen tarjoajien kustannukset nousevat ja sama euro ei enää riitä yhtä pitkälle kuin edellisenä vuotena.  
Hallitus esittää, että indeksikorotuksia vastaava säästö tehtäisiin vuoden 2018 osalta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla sellaisiin esi- ja perusopetuslain mukaisten toimintojen rahoitukseen, jotka ovat indeksikorotuksen piirissä. Vihreiden mielestä hallituksen indeksileikkauksille ei ole kestäviä perusteita eikä niitä pidä hyväksyä, ja koulutuksen valtionosuudet on palautettava indeksisidonnaisiksi ensi vuonna. 
Tämä aloite kuuluu vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja sitoo koulutusmäärärahat takaisin indeksiin. 
Helsingissä 23.10.2017 
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Touko
Aalto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Viimeksi julkaistu 25.10.2017 15.57