Toimenpidealoite
TPA
31
2018 vp
Kari
Kulmala
sin
Toimenpidealoite vaarallisten koirarotujen selvittämisestä, luvanvaraiseksi saattamisesta sekä Koirakortin hankkimisesta
Eduskunnalle
Suomessa koirien tekemät hyökkäykset ovat lisääntyneet ja ja "vaaralliseksi luokiteltuja" koirarotuja on yhä enemmän muun muassa narkomaaneilla sekä väkivaltarikollisilla. Heille ne ovat nykyisin eräänlaisia statuseläimiä ja suojelevat heitä toisilta rikollisilta sekä myös viranomaisilta. 
Huonosti tai ei ollenkaan koulutettu koira on pahempi kuin teräase tai jopa vaarallisempi kuin ampuma-ase tietyissä olosuhteissa, ja tällä hetkellä tällaisen koiran hallussapitämiseen tai hankkimiseen ei edellytetä minkäänlaista kokemusta tai koulutusta. Tällaiset koirat ovat monen naapureina sekä viranomaisia vastassa kotihälytyksillä sekä kotietsinnöissä. 
Mielestäni asiantuntijoiden kanssa tulisi selvittää ne koirarodut, jotka kouluttamattomina tai vähän koulutettuina ovat ihmisille vaarallisia.  
Vaarallisiksi luokiteltujen koirarotujen tulisi olla Suomessa luvanvaraisia ja koiran haltija tulisi velvoittaa hankkimaan ns. Koirakortti. Koirakortti osoittaisi, että haltija on saanut muun muassa riittävän koulutuksen koirarodusta. Se osoittaisi myös sen, että hän koiranomistajana ymmärtää omat velvollisuudet ja oikeudet sekä voimassa olevan lainsäädännön. Myönnetyistä koirakorteista pidettäisiin rekisteriä. Tämä auttaisi myös viranomaisia varautumaan vaaralliseen koiraan. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen vaaralliset koirarodut, saattaakseen vaaralliset koirarodut luvanvaraisiksi sekä velvoittaakseen vaarallisen koiran haltijan kouluttautumaan (Koirakortti).  
Helsingissä 24.9.2018 
Kari
Kulmala
sin
Viimeksi julkaistu 24.9.2018 14:30