Toimenpidealoite
TPA
33
2018 vp
Anders
Adlercreutz
r
ym.
Toimenpidealoite koulujen ja päiväkotien homekorjausrahaston perustamisesta
Eduskunnalle
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2012 julkaiseman selvityksen mukaan 12—18 % Suomen koulujen ja päiväkotien kerrospinta-alasta kärsii vakavista kosteus- ja homevaurioista. Tämä tarkoittaa sitä, että arviolta 172 000—259 000 päiväkotilasta, koululaista ja työntekijää vuosittain altistuu maamme koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmille. Kaikki kosteus- ja homevaurioituneissa rakennuksissa oleskelevat eivät sairastu, ja osa saa oireita vasta pitkään jatkuneen altistuksen jälkeen. Oireet voivat vaihdella väsymyksestä ja päänsärystä muun muassa ihottumaan, toistuviin tulehduksiin ja allergioihin. Myös astman synnyn ja pahentumisen on todistettu olevan yhteydessä kosteus- ja homevaurioihin. Tietyissä tapauksissa kosteus ja home aiheuttavat niin voimakkaita reaktioita, että lapsi joutuu jäämään kotiin, käymään koulua etänä ja on siten vaarassa etääntyä kaveripiiristään. Sairastuvat työntekijät voivat olla pitkiä aikoja sairauslomalla tai jopa tulla täysin työkyvyttömiksi. 
Tarkastusvaliokunnan selvityksen mukaan kosteus- ja homevaurioiden kansalliset terveyteen liittyvät kustannukset ovat 23—953 miljoonaa euroa. Päiväkotien ja koulujen lisäksi laskelma sisältää myös asuinrakennuksissa, hoitolaitoksissa ja toimistorakennuksissa sairastuneet. Jos kosteus- ja homevaurioista kärsivät koulut ja päiväkodit saadaan korjattua entistä nopeammin, voidaan siis saavuttaa suuria säästöjä terveydenhoitokuluissa pitkällä aikavälillä. Selvityksen mukaan 1,5 miljardin euron panostus vakavista kosteus- ja homevaurioista kärsiviin rakennuksiin maksaisi itsensä takaisin kolmessa vuodessa kokonaistaloudellisina hyötyinä. 
Monet kunnat, joissa on home- ja kosteusvaurioista kärsiviä rakennuksia, joutuvat kuitenkin joka vuosi valitsemaan, minkä koulujen tai päiväkotien korjaamiseen niillä on varaa. Siksi kunnat useimmiten vain "sammuttavat pahimmat tulipalot", ja monien pienempien vahinkojen korjaaminen jää seuraavaan budjettikauteen. Moni lapsi ja työntekijä altistuu kosteus- ja homevaurioille. Mitä pidempään ihmiset oleskelevat vaurioista kärsivissä rakennuksissa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä heille kehittyy oireita. Siksi kosteusvaurioista kärsivien rakennusten korjaamisen tai purkamisen siirtäminen ei ole terveyden eikä kustannustehokkuuden kannalta hyvä ratkaisu. 
Jotta kuuntien tilannetta helpotettaisiin ja jotta koulujen ja päiväkotien kosteus- ja homevauriot voitaisiin korjata entistä nopeammin, ehdotamme, että valtio perustaisi homekorjausrahaston. Rahastosta kunnille voitaisiin hakemuksesta myöntää avustusta kosteus- ja homevaurioista kärsivien koulu- ja päiväkotirakennusten korjaamiseen. Myös tilanteissa, joissa rakennuksen kosteusvaurio on niin paha, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin purkaminen ja uudisrakentaminen, kunnille voidaan myöntää lisäresursseja. Yksikään lapsi tai aikuinen ei saa joutua oleskelemaan rakennuksessa, joka tekee hänet sairaaksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin koulujen ja päiväkotien homekorjausrahaston perustamiseksi. 
Helsingissä 28.9.2018 
Anders
Adlercreutz
r
Joakim
Strand
r
Mats
Nylund
r
Stefan
Wallin
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Mats
Löfström
r
Eva
Biaudet
r
Viimeksi julkaistu 4.10.2018 10:30