Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Toimenpidealoite TPA 33/2021 vp 
Ari Koponen ps 
 
Toimenpidealoite lapsikuolemaperheiden aseman parantamisesta

Eduskunnalle

Hallituksen laatiman perhevapaauudistuksen uskotaan lisäävän hyvinvointia ja tasa-arvoa. Uusi perhevapaauudistus on kuitenkin erittäin epäoikeudenmukainen lapsikuolemaperheille, sillä uudistuksen mennessä läpi lapsensa menettäneiden asema heikkenee entisestään. 

Oman lapsen menettäminen on pahin mahdollinen tilanne, mitä kukaan voi kohdata. Lapsen kuolema romahduttaa perheen perusturvallisuuden ja rikkoo luottamuksen elämään. Perhevapaauudistusta on syytä kritisoida, sillä se vie kaiken menettäneiltä vielä lisää. Perhevapaauudistus jättää lapsikuolemaperheet täysin uudistuksesta hyötyjien ulkopuolelle, sillä näiden perheiden etuuksia ollaan leikkaamassa ilman minkäännäköisiä perusteluita. Nykyinen käytäntö on, että jos lapsi syntyy kuolleena, vanhempi saa äitiysrahaa 105 päivän ajalta. Uudistuksessa korvattavien päivien määrä lyhenee 84 päivään. Myös isyysrahaa ollaan vähentämässä 18 päivästä 12 päivään. Jos taas lapsi kuolee vanhempainvapaan aikana, vanhempi on oikeutettu 12 vanhempainrahapäivään, minkä jälkeen pitäisi kyetä töihin.  

Esimerkiksi Tanskassa lapsikuolemaperheet on huomioitu ihan eri tavalla. Tankassa laki takaa molemmille vanhemmille 26 viikon jakson, jolta maksetaan päivärahaa. Tätä ajanjaksoa kutsutaan surulomaksi. Suruloma antaa vanhemmille mahdollisuuden käsitellä menetystä ilman, että perheen toimeentulo romahtaa ja tilanne heikkenee entisestään. 

Perhevapaauudistuksen on arvioitu maksavan noin 80 miljoonaa euroa. Tässä kokonaisuudessa 300 lapsikuolemaperheen etujen leikkaaminen on melko turhaa, mutta lähettää kuitenkin selvän viestin lapsikuolemaperheille. Tällaisenaan perhevapaauudistus vie kaiken menettäneiltä vielä lisää, vaikka hallitusohjelmassa luvataan, että Suomi on entistä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi maa, jossa luottamus lisääntyy ja jokainen ihminen on arvokas.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lapsikuolemaperheiden aseman parantamiseksi, ei huonontamiseksi. 
Helsingissä 7.4.2021 
Ari Koponen ps