Toimenpidealoite
TPA
34
2017 vp
Jani
Toivola
vihr
ym.
Toimenpidealoite peruskoulun päättävien tukiopinto-ohjauksesta
Eduskunnalle
Peruskoulun päättyessä opiskelijat ovat erityisen herkässä nivelvaiheessa. Tässä tärkeässä taitekohdassa opiskelija tekee päätöksiä, joilla on merkitys hänen mahdolliselle opintosuunnalleen ja työllistymiselleen. Nuoren pitää löytää elämälle oikea suunta.  
Kun nuori päättää peruskoulun, yhteys tuttuun opinto-ohjaajaan katkeaa, ja yhteistyö uuden opinto-ohjaajan kanssa alkaa vasta toisella asteella. Tämä kasvattaa riskiä koulupudokkuuden syntymiseen. Peruskoulun päättäville nuorille tulisikin säätää oikeus tukiopinto-ohjaukseen, jossa hän saa yksilöllistä opinto-ohjausta siirtymävaiheen yli. Tukiopinto-ohjaus alkaisi yläkoulussa ja jatkuisi toisen asteen ensimmäisen vuoden loppuun asti. Tämä ei toteudu nykyisen tukiopinto-ohjauksen resursseilla.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja säätää peruskoulun päättäville opiskelijoille oikeuden tukiopinto-ohjaukseen. 
Helsingissä 23.10.2017 
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Satu
Hassi
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Viimeksi julkaistu 26.10.2017 15.21