Toimenpidealoite
TPA
34
2018 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Toimenpidealoite 50 euron tasokorotuksesta työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan
Eduskunnalle
Suomessa perusturva ei tällä hetkellä riitä elämiseen. Etuuksien ostovoima heikkenee vuosi vuodelta hintojen noustessa, ja lapsiperheiden köyhyys on kasvanut. Jopa  Euroopan  neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on useaan otteeseen antanut Suomelle moitteet sosiaaliturvan vähimmäisetuuksien liian pienestä tasosta. Istuvan hallituksen leikkaukset ovat osuneet erityisen kipeästi pienituloisiin ja perusturvan varassa eläviin. 
Vihreiden mielestä perusturvan varassa eläville tarvitaan välitöntä apua. Vihreät esittää työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan kuukausittaista 50 euron tasokorotusta. Eduskunnan tietopalvelun laatiman laskelman mukaan tämä korotus aiheuttaisi 83 000 000 euron kustannukset. Tämä korotus kattaisi kaikki Sipilän hallituksen tekemät leikkaukset ja nostaisi turvan tasoa selvästi. Esityksen mukaan työttömän peruspäiväraha ja muut samalle tasolle nostetut etuudet nousisivat 696 eurosta 746 euroon.  
Tämä aloite kuuluu vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työmarkkinatuen, työttömän peruspäivärahan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan nostamiseksi 50 eurolla kuukaudessa. 
Helsingissä 1.10.2018 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 1.10.2018 15.50