Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 34/2018 vp

Viimeksi julkaistu 1.10.2018 15.50

Toimenpidealoite TPA 34/2018 vp Toimenpidealoite 50 euron tasokorotuksesta työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan

OutiAlanko-Kahiluotovihrym.

Eduskunnalle

Suomessa perusturva ei tällä hetkellä riitä elämiseen. Etuuksien ostovoima heikkenee vuosi vuodelta hintojen noustessa, ja lapsiperheiden köyhyys on kasvanut. Jopa  Euroopan  neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on useaan otteeseen antanut Suomelle moitteet sosiaaliturvan vähimmäisetuuksien liian pienestä tasosta. Istuvan hallituksen leikkaukset ovat osuneet erityisen kipeästi pienituloisiin ja perusturvan varassa eläviin. 

Vihreiden mielestä perusturvan varassa eläville tarvitaan välitöntä apua. Vihreät esittää työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan kuukausittaista 50 euron tasokorotusta. Eduskunnan tietopalvelun laatiman laskelman mukaan tämä korotus aiheuttaisi 83 000 000 euron kustannukset. Tämä korotus kattaisi kaikki Sipilän hallituksen tekemät leikkaukset ja nostaisi turvan tasoa selvästi. Esityksen mukaan työttömän peruspäiväraha ja muut samalle tasolle nostetut etuudet nousisivat 696 eurosta 746 euroon.  

Tämä aloite kuuluu vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työmarkkinatuen, työttömän peruspäivärahan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan nostamiseksi 50 eurolla kuukaudessa. 
Helsingissä 1.10.2018 
OutiAlanko-Kahiluotovihr
SatuHassivihr
JohannaKarimäkivihr
AnteroVartiavihr
JaniToivolavihr
OzanYanarvihr
HannaHalmeenpäävihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
EmmaKarivihr
HeliJärvinenvihr
Olli-PoikaParviainenvihr
PekkaHaavistovihr