Toimenpidealoite
TPA
36
2018 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
ym.
Toimenpidealoite naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen toimintaohjelmasta
Eduskunnalle
Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan 30 prosenttia 18—74-vuotiaista suomalaisista naisista on joutunut nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. 
Naisiin kohdistuva väkivalta on suomalaisen yhteiskunnan häpeätahra. 
Naisiin kohdistuva väkivalta on niin vakava asia, että Suomi tarvitsee laajan toimenpideohjelman tilanteen korjaamiseksi. Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä poikkihallinnollisesti. 
Euroopan neuvoston yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus) on lukuisia toimenpiteitä, joilla lainsäädännöllisin ja muilla keinoin torjutaan väkivaltaa. Istanbulin sopimus velvoittaa valtioita luomaan palvelujärjestelmiä, joiden avulla väkivaltaa kokeneet saavat riittävästi tukea. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä on koordinoitava kansallisesti, ja tämä vaatii lisää resursseja.  
Turvakotipaikkoja on edelleen liian vähän, ja niiden alueellisessa saatavuudessa on kohtuuttomia eroja. Esimerkiksi viime vuonna pääkaupunkiseudun kaikki turvakodit olivat yhtä aikaa täynnä 55 vuorokautena. 
Euroopan neuvoston mukaan turvakotipaikkoja pitäisi olla yksi 10 000:ta asukasta kohti. Suomessa paikkoja pitäisi siis olla yli 500, kun niitä on tällä hetkellä reilusti alle kaksisataa. 
Myös viranomaisten kyvyssä kohdata uhreja ja tunnistaa heitä on edelleen parannettavaa. Väkivallan vastaista työtä tulee kohdentaa myös väkivaltataipumuksia itsessään tunnistaville kaikki sukupuolet huomioiden. Lisäksi häpeän ja vaikenemisen kulttuuria on murrettava. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin laatiakseen ja toteuttaakseen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman. 
Helsingissä 2.10.2018 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 2.10.2018 14.28