Toimenpidealoite
TPA
37
2016 vp
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönotosta
Eduskunnalle
Suomalaiset syövät ja juovat edelleen liikaa sokeria. Erityisesti lasten ja nuorten ylipainoisuuden lisääntyminen sekä hampaiden reikiintyminen ovat huolestuttavia seurauksia sokerinsyönnin lisääntymisestä. Kasvavalla sokerinsyönnillä on niin kansanterveydellisiä kuin taloudellisiakin vaikutuksia.  
Sipilän hallitusohjelman veropoliittisiin linjauksiin kirjattiin, että makeisveroa tullaan korottamaan, mutta hallitus päättikin, että Euroopan komission moittima makeisvero poistuu vuoden 2017 alusta. Sokerin kulutusta vähentävälle terveysperusteiselle verolle on edelleen kansanter-veydellinen tarve, ja vero on myös EU-lainsäädännön puitteissa mahdollista asettaa. Esitämme, että maassamme otetaan käyttöön aiemman makeisveron korvaava terveysperusteinen sokerivero.  
Sokerivero kohdistuu tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuu elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin. Muun muassa Evira ja THL ovat puhuneet sokeriveron puolesta. Verolla edistetään terveyttä sekä vähennetään terveydenhoidon kustannuksia. Sokerivero perittäisiin tuotteeseen lisätystä sokerista eli sakkaroosista. Veronalaisia olisivat Suomessa valmistettu sokeri, maahantuotu sokeri ja kaikki maahantuodut sokeria sisältävät tuotteet. Sokeriveron määrääminen tulee Suomessa ensi vuodenvaihteessa mahdolliseksi, kun pakkausmerkintälainsäädäntö uudistuu ja elintarvikkeiden sokerimäärän ilmoittaminen tulee pakolliseksi.  
Esitämme sokeriveron käyttöönottoa vuoden 2017 alusta ja sen aloitustasoksi 1,875 euroa /kg, jolloin arvioitu verokertymä vuoden 2017 ajalta on 300 000 000 euroa. Makeisten osalta verotaso vastaisi suurin piirtein poistuvaa makeisveroa, eli 200 gramman suklaalevystä, jossa on sokeria 48 prosenttia eli 96 grammaa, valmisteveron suuruus olisi 0,18 euroa. Suklaalevyn hinta ilman sokeriveroa olisi 1,87 euroa ja veron kanssa 2,08 euroa (sisältää 14 %:n arvonlisäveron sokeriverolle). Veropohja laajenisi, sillä veron piiriin tulisi laaja kirjo sokeria sisältäviä tuotteita, kuten keksejä, vanukkaita ja jogurtteja. Esitys sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sokeriveron käyttöön ottamiseksi vuoden 2017 alusta. 
Helsingissä 7.10.2016 
Antero
Laukkanen
kd
Päivi
Räsänen
kd
Peter
Östman
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Viimeksi julkaistu 12.10.2016 17:54