Toimenpidealoite
TPA
37
2018 vp
Ozan
Yanar
vihr
ym.
Toimenpidealoite lentoveron käyttöönotosta
Eduskunnalle
Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka, ja sen torjunta edellyttää päästöjen vähentämistä kaikilla elämänalueilla. Lentäminen on ilmastolle yksi haitallisimpia liikkumisen muotoja.  
Lentomatkustaminen kasvaa hurjaa vauhtia. Vuoden 1990  jälkeen  vuosittaisten lentomatkustajien määrä on nelinkertaistunut. Myös Suomessa lentoliikenteen päästöt ovat olleet kasvussa, ja ne ovat kasvaneet Suomessa enemmän kuin minkään muun liikennemuodon vuosina 1990—2010. 
Kuitenkin juuri lentoliikenne on kansainvälisillä sopimuksilla vapautettu polttoaineverosta. EU:ssa on vuodesta 2012 ollut käytössä lentoliikenteen päästökauppa. Sen ohjausvaikutus on heikko, koska se velvoittaa ostamaan vain pienen osan päästöstä. 
Lentoliikenteen päästökauppaa tulee parantaa ja lentoliikenteen polttoaineita tulee verottaa, mutta kumpaankin menee aikaa. Siksi Suomen tulisi seurata Ruotsin mallia ja ottaa käyttöön kansallinen lentovero. 
Ruotsi on ottanut lentoveron käyttöön huhtikuussa 2018. Ruotsin mallissa on omat heikkoutensa, mutta hyvänä puolena on mallin yksinkertaisuus. Vero määräytyy Ruotsissa suhteessa lennon pituuteen, ja se peritään lentoyhtiöiltä. Hinta matkustajalle vaihtelee noin kuudesta eurosta noin 40 euroon, ja sen tuotto valtiolle on 100—140 miljoonaa euroa vuodessa.  
Vihreä eduskuntaryhmä esittää esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisen lentoveron käyttöönottoa myös Suomessa. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perusteluissa esitetyn mukaisen lentoveron käyttöön ottamiseksi Suomessa. 
Helsingissä 3.10.2018 
Ozan
Yanar
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 4.10.2018 13.48