Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 37/2018 vp

Viimeksi julkaistu 4.10.2018 13.48

Toimenpidealoite TPA 37/2018 vp Toimenpidealoite lentoveron käyttöönotosta

OzanYanarvihrym.

Eduskunnalle

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka, ja sen torjunta edellyttää päästöjen vähentämistä kaikilla elämänalueilla. Lentäminen on ilmastolle yksi haitallisimpia liikkumisen muotoja.  

Lentomatkustaminen kasvaa hurjaa vauhtia. Vuoden 1990  jälkeen  vuosittaisten lentomatkustajien määrä on nelinkertaistunut. Myös Suomessa lentoliikenteen päästöt ovat olleet kasvussa, ja ne ovat kasvaneet Suomessa enemmän kuin minkään muun liikennemuodon vuosina 1990—2010. 

Kuitenkin juuri lentoliikenne on kansainvälisillä sopimuksilla vapautettu polttoaineverosta. EU:ssa on vuodesta 2012 ollut käytössä lentoliikenteen päästökauppa. Sen ohjausvaikutus on heikko, koska se velvoittaa ostamaan vain pienen osan päästöstä. 

Lentoliikenteen päästökauppaa tulee parantaa ja lentoliikenteen polttoaineita tulee verottaa, mutta kumpaankin menee aikaa. Siksi Suomen tulisi seurata Ruotsin mallia ja ottaa käyttöön kansallinen lentovero. 

Ruotsi on ottanut lentoveron käyttöön huhtikuussa 2018. Ruotsin mallissa on omat heikkoutensa, mutta hyvänä puolena on mallin yksinkertaisuus. Vero määräytyy Ruotsissa suhteessa lennon pituuteen, ja se peritään lentoyhtiöiltä. Hinta matkustajalle vaihtelee noin kuudesta eurosta noin 40 euroon, ja sen tuotto valtiolle on 100—140 miljoonaa euroa vuodessa.  

Vihreä eduskuntaryhmä esittää esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisen lentoveron käyttöönottoa myös Suomessa. 

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perusteluissa esitetyn mukaisen lentoveron käyttöön ottamiseksi Suomessa. 
Helsingissä 3.10.2018 
OzanYanarvihr
SatuHassivihr
JohannaKarimäkivihr
AnteroVartiavihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
JaniToivolavihr
HannaHalmeenpäävihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
EmmaKarivihr
HeliJärvinenvihr
Olli-PoikaParviainenvihr
PekkaHaavistovihr