Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.31

Toimenpidealoite TPA 37/2018 vp 
Ozan Yanar vihr ym. 
 
Toimenpidealoite lentoveron käyttöönotosta

Eduskunnalle

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka, ja sen torjunta edellyttää päästöjen vähentämistä kaikilla elämänalueilla. Lentäminen on ilmastolle yksi haitallisimpia liikkumisen muotoja.  

Lentomatkustaminen kasvaa hurjaa vauhtia. Vuoden 1990  jälkeen  vuosittaisten lentomatkustajien määrä on nelinkertaistunut. Myös Suomessa lentoliikenteen päästöt ovat olleet kasvussa, ja ne ovat kasvaneet Suomessa enemmän kuin minkään muun liikennemuodon vuosina 1990—2010. 

Kuitenkin juuri lentoliikenne on kansainvälisillä sopimuksilla vapautettu polttoaineverosta. EU:ssa on vuodesta 2012 ollut käytössä lentoliikenteen päästökauppa. Sen ohjausvaikutus on heikko, koska se velvoittaa ostamaan vain pienen osan päästöstä. 

Lentoliikenteen päästökauppaa tulee parantaa ja lentoliikenteen polttoaineita tulee verottaa, mutta kumpaankin menee aikaa. Siksi Suomen tulisi seurata Ruotsin mallia ja ottaa käyttöön kansallinen lentovero. 

Ruotsi on ottanut lentoveron käyttöön huhtikuussa 2018. Ruotsin mallissa on omat heikkoutensa, mutta hyvänä puolena on mallin yksinkertaisuus. Vero määräytyy Ruotsissa suhteessa lennon pituuteen, ja se peritään lentoyhtiöiltä. Hinta matkustajalle vaihtelee noin kuudesta eurosta noin 40 euroon, ja sen tuotto valtiolle on 100—140 miljoonaa euroa vuodessa.  

Vihreä eduskuntaryhmä esittää esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisen lentoveron käyttöönottoa myös Suomessa. 

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perusteluissa esitetyn mukaisen lentoveron käyttöön ottamiseksi Suomessa. 
Helsingissä 3.10.2018 
Ozan Yanar vihr 
Satu Hassi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Antero Vartia vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Jani Toivola vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Emma Kari vihr 
Heli Järvinen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Pekka Haavisto vihr