Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.13

Toimenpidealoite TPA 38/2018 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Toimenpidealoite koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamisesta

Eduskunnalle

Peruskoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilaiden koulupäivien kesto vaihtelee 3—5 tuntiin. Keskimäärin koulupäivän pituus on neljä tuntia. Kun ottaa huomioon vanhempien työpäivän ja -matkoihin käytetyn ajan, jää koululaisille yksinoloaikaa niin aamuihin kuin iltapäiviin. Perusopetuslain mukaan kunta on velvoitettu järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa tarjotaan lapselle keskimäärin kolme tai neljä tuntia päivässä. Kunta saa valtionosuutta toiminnan järjestämiseen, mutta kunta voi myös laskuttaa toimintaan osallistumisesta noin 120—160 euroa kuukaudessa. 

Kerhoissa koululaisille on tarjolla aktiviteetteja esimerkiksi liikunnan, musiikin ja taiteen parissa. Kerhotoiminta vähentää lasten yksinoloaikaa ja tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla uusia harrastuksia. Aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen takia kerhotoiminta ei kuitenkaan ole kaikkien perheiden saatavilla. Maksujen alentaminen on tärkeää, jotta kaikilla koululaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Kerhotoiminta antaa mahdollisuuden harrastaa myös niille lapsille, joiden perheissä tulot eivät riitä esimerkiksi urheilu- tai taideharrastukseen. 

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamiseksi. 
Helsingissä 3.10.2018 
Hanna Halmeenpää vihr 
Satu Hassi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Antero Vartia vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Jani Toivola vihr 
Ozan Yanar vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Emma Kari vihr 
Heli Järvinen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Pekka Haavisto vihr