Toimenpidealoite
TPA
38
2018 vp
Hanna
Halmeenpää
vihr
ym.
Toimenpidealoite koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamisesta
Eduskunnalle
Peruskoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilaiden koulupäivien kesto vaihtelee 3—5 tuntiin. Keskimäärin koulupäivän pituus on neljä tuntia. Kun ottaa huomioon vanhempien työpäivän ja -matkoihin käytetyn ajan, jää koululaisille yksinoloaikaa niin aamuihin kuin iltapäiviin. Perusopetuslain mukaan kunta on velvoitettu järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa tarjotaan lapselle keskimäärin kolme tai neljä tuntia päivässä. Kunta saa valtionosuutta toiminnan järjestämiseen, mutta kunta voi myös laskuttaa toimintaan osallistumisesta noin 120—160 euroa kuukaudessa. 
Kerhoissa koululaisille on tarjolla aktiviteetteja esimerkiksi liikunnan, musiikin ja taiteen parissa. Kerhotoiminta vähentää lasten yksinoloaikaa ja tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla uusia harrastuksia. Aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen takia kerhotoiminta ei kuitenkaan ole kaikkien perheiden saatavilla. Maksujen alentaminen on tärkeää, jotta kaikilla koululaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Kerhotoiminta antaa mahdollisuuden harrastaa myös niille lapsille, joiden perheissä tulot eivät riitä esimerkiksi urheilu- tai taideharrastukseen. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamiseksi. 
Helsingissä 3.10.2018 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 4.10.2018 13.57