Toimenpidealoite
TPA
40
2018 vp
Johanna
Karimäki
vihr
ym.
Toimenpidealoite eläintuotteiden haittaveron käyttöönoton selvittämisestä
Eduskunnalle
Kasvava ruoantuotanto rasittaa ympäristöä ja asettaa maapallon kestokyvyn koetukselle. Maatalous tuottaa noin 20 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Eläintuotteiden tuotanto kuormittaa ympäristöä merkittävästi enemmän kuin kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotanto.  
Eläintuotteiden kulutusta on merkittävästi vähennettävä ja suunnattava jäljelle jäävää kulutusta kohti kestävästi tuotettuja eläintuotteita. Samalla eläintuotteita on enenevässä määrin korvattava kasviperäisillä. Kotimaista kasviproteiinituotantoa lisäämällä voidaan tehokkaasti vähentää tarvetta eläintuotteille. 
Hintaohjaus on hyvä keino vähentää eläintuotteiden kulutusta. Kasviperäisen proteiinin kilpailuasemaa voidaan parantaa verottamalla eläintuotteita. Eläintuotteille tulee asettaa haittavero, joka määräytyy tuotannon synnyttämien kokonaispäästöjen mukaan. Näin kestävämmin tuotetun eläintuotteen hinta nousee suhteessa vähemmän. Luomutuotannon osalta verotasot voivat olla pienemmät. 
Tavoitteena on ruoan kestävä kulutus: kestävät ruokavalinnat edistävät ihmisten terveyttä, huomioivat tuotannon aiheuttamat ilmastopäästöt ja ottavat samalla huomioon kulttuurin sekä ihmisten ja eläinten oikeudet. Terveellisen, ekologisen ja eettisen ruoan pitää myös olla kaikkien saatavilla tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Niukkenevien resurssien maailmassa ihmisille on luotava mahdollisuus kestävään kulutukseen, ja heitä on tuettava siihen liittyvissä valinnoissa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen eläintuotteiden haittaveron käyttöönottoa. 
Helsingissä 4.10.2018 
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 4.10.2018 14.33