Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 40/2018 vp

Viimeksi julkaistu 4.10.2018 14.33

Toimenpidealoite TPA 40/2018 vp Toimenpidealoite eläintuotteiden haittaveron käyttöönoton selvittämisestä

JohannaKarimäkivihrym.

Eduskunnalle

Kasvava ruoantuotanto rasittaa ympäristöä ja asettaa maapallon kestokyvyn koetukselle. Maatalous tuottaa noin 20 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Eläintuotteiden tuotanto kuormittaa ympäristöä merkittävästi enemmän kuin kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotanto.  

Eläintuotteiden kulutusta on merkittävästi vähennettävä ja suunnattava jäljelle jäävää kulutusta kohti kestävästi tuotettuja eläintuotteita. Samalla eläintuotteita on enenevässä määrin korvattava kasviperäisillä. Kotimaista kasviproteiinituotantoa lisäämällä voidaan tehokkaasti vähentää tarvetta eläintuotteille. 

Hintaohjaus on hyvä keino vähentää eläintuotteiden kulutusta. Kasviperäisen proteiinin kilpailuasemaa voidaan parantaa verottamalla eläintuotteita. Eläintuotteille tulee asettaa haittavero, joka määräytyy tuotannon synnyttämien kokonaispäästöjen mukaan. Näin kestävämmin tuotetun eläintuotteen hinta nousee suhteessa vähemmän. Luomutuotannon osalta verotasot voivat olla pienemmät. 

Tavoitteena on ruoan kestävä kulutus: kestävät ruokavalinnat edistävät ihmisten terveyttä, huomioivat tuotannon aiheuttamat ilmastopäästöt ja ottavat samalla huomioon kulttuurin sekä ihmisten ja eläinten oikeudet. Terveellisen, ekologisen ja eettisen ruoan pitää myös olla kaikkien saatavilla tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Niukkenevien resurssien maailmassa ihmisille on luotava mahdollisuus kestävään kulutukseen, ja heitä on tuettava siihen liittyvissä valinnoissa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen eläintuotteiden haittaveron käyttöönottoa. 
Helsingissä 4.10.2018 
JohannaKarimäkivihr
SatuHassivihr
AnteroVartiavihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
JaniToivolavihr
OzanYanarvihr
HannaHalmeenpäävihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
EmmaKarivihr
HeliJärvinenvihr
Olli-PoikaParviainenvihr
PekkaHaavistovihr