Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.58

Toimenpidealoite TPA 41/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Toimenpidealoite suojavarusteiden tasapuolisen jakautumisen turvaamisesta koronakriisin aikana kaikille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville toimijoille, sekä suojavarusteiden jakamista ja käyttöä koskevien yhtenäisten ohjeiden laatimisesta erityisvastuualueille ja sairaanhoitopiireille

Eduskunnalle

Yksityisiltä hoiva-alan tuottajilta on kuulunut koronakriisin aikana viestejä suojavarusteiden jakamiseen liittyvistä järjestelyistä. Hoivakentällä on kaivattu selkeitä ohjeita sosiaali- ja terveysministeriöltä siihen, miten suojavarusteita jaetaan julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveysalan yksiköiden kesken, mutta myös suosituksia ja ohjeita suojavarusteiden käytön kriteereistä. Useat yksityiset toimijat tuottavat hoivapalvelunsa kunnille ostopalveluina ja näin asia koskettaa suurta joukkoa aivan tavallisia kuntalaisia. 

Huoltovarmuuskeskuksesta jakeluun lähtevät suojavarusteet jäävät usein vain sairaanhoitopiirien alueelle julkisten yksiköiden käyttöön. Tällöin pula suojavarusteista vaikuttaa erityisesti juuri yksityisissä hoivayksiköissä. 

Myös yksityiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottajat ovat julkisen järjestäytymisvastuun alla. Sekä riskiryhmiin kuuluvat henkilöt että heitä hoitava henkilökunta on suojattava tarkoituksenmukaisesti, ja suomalaisia on kohdeltava samanarvoisesti, olivatpa he sitten hoidossa tai työssä julkisella tai yksityisellä toimijalla.Suojavarusteiden saanti vapailta markkinoilta on tällä hetkellä hyvin epävarmaa. Toimitusajat ja hinnat ovat moninkertaistuneet, eikä toimitusvarmuudesta ole tilausta tehdessä tietoa. Suojainmarkkinoilla eletään erittäin poikkeuksellisia aikoja ja kaupat ovat yksityisille toimijoille isoa riskibisnestä. Yksikin kauppa, jossa toimitettu tavara ei vastaa tilattua, voi olla kohtalokas monelle ihmiselle. Tästä syystä myöskään yksityisiä palveluntuottajia ei voi jättää tyhjän päälle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla turvataan suojavarusteiden jakaminen tasapuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville yksityisille ja julkisille toimijoille, sekä laatii suojavarusteiden jakamista ja käyttöä koskevat yksiselitteiset ja yhdenmukaiset ohjeet erityisvastuualueille ja sairaanhoitopiireille. 
Helsingissä 15.4.2020 
Arja Juvonen ps