Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 42/2016 vp

Viimeksi julkaistu 25.10.2016 15.07

Toimenpidealoite TPA 42/2016 vp Toimenpidealoite tuloverokevennysten uudelleen kohdistamisesta

SariEssayahkdym.

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesitykseen sisältyy ansiotuloverotuksen keventäminen kilpailukykysopimuksen mukaisesti 515 miljoonalla eurolla. Veronkevennyksestä hyötyvät eniten suurituloiset, kun taas pientä työtuloa saavien kohdalla kevennyksen vaikutus on lähes olematon. Juuri pienituloisten ostovoiman lisääminen olisi tehokkain piristysruiske kotimaisille markkinoille. Suurituloiset käyttävät ylimääräiset euronsa helpommin esimerkiksi ulkomaanmatkoihin tai kalliiseen tuontielektroniikkaan, kun taas pienituloiset ostavat päivittäistavaraa ja palveluita. Pienituloiset ovat kärsineet eniten myös hallituksen säästötalkoista, joten olisi oikeudenmukaista, että heidätkin huomioitaisiin veronkevennyksissä. Siksi esitämme ansiotuloverotuksen kevennysten jakamista oikeudenmukaisemmin. Esitys on kustannusneutraali.  

Prosenttimääräiset veronkevennykset kohdistuvat aina euromääräisesti suurimpina ylimpiin tuloluokkiin. Tuloverokevennysten kohdistaminen pientä työtuloa saaville on haastavaa, mutta mahdollista esimerkiksi tulonhankkimisvähennystä nostamalla. Esitämme tulonhankkimisvähennyksen nostamista 750 eurosta 810 euroon vuodessa. Tämä toimenpide lisäisi ostovoimaa, kotimaisten tuotteiden ja palvelujen kysyntää sekä työn kannustavuutta. 

Tulonhankkimisvähennyksen korottamiseen tarvittava summa on 50 miljoonaa euroa, jonka keräisimme alentamalla ylimmän tuloluokan rajaa 70 000 euron vuosituloon sekä jättämällä tekemättä tälle tuloluokalle esitetyt veronkevennykset. Valtion tuloveroasteikon ylin rajaveroaste olisi esityksessämme siten 31,75 %. Esityksemme  on laskettu eduskunnan tietopalvelussa SISU-mikrosimulointimallilla, ja se sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ansiotuloverokevennysten oikeudenmukaisemmaksi kohdentamiseksi alentamalla ylimmän tuloluokan rajaa 70 000 euron vuosituloon ja jättämällä tekemättä tälle tuloluokalle esitetyt veronkevennykset sekä korottamalla tulonhankkimisvähennystä 810 euroon. Yhteisvaikutus valtion budjettiin näillä toimenpiteillä on 0 euroa. 
Helsingissä 20.10.2016 
SariEssayahkd
PäiviRäsänenkd
SariTanuskd
PeterÖstmankd
AnteroLaukkanenkd