Toimenpidealoite
TPA
43
2018 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Toimenpidealoite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden rajoittamisesta
Eduskunnalle
Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on vaikeasti ymmärrettävä jäänne menneiltä ajoilta. Muidenkaan yleishyödyllisten järjestöjen jäsenillä ei ole oikeutta vähentää jäsenmaksujaan verotuksesta. Esimerkiksi kirkkojen jäsenet eivät tällaista verovähennystä saa, vaikka jäsenmaksu on usein samaa luokkaa kuin palkansaajajärjestöillä. Lisäksi eräillä ammattiliitoilla on omistuksia, joilla ne toimivat vapailla markkinoilla yritysmäisesti. Tällöin niiden jäsenten jäsenmaksujen verovähennys voidaan jopa katsoa eräänlaiseksi epäsuoraksi yritystueksi. 
Ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeuden purkaminen kokonaan tuottaisi noin 205 miljoonaa euron lisätulot valtiolle. Näin suurta muutosta ei ole syytä tehdä kerralla, vaan asteittain puolittamalla ensin verovähennysoikeus. Tämä toisi valtiolle verotulojen lisäystä 102,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Jotta työmarkkinajärjestöjä kohdeltaisiin tasapuolisesti, on työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta myös luovuttava. Sen vaikutusta verotuloihin ei ole helppo laskea, mutta se voidaan arvioida ainakin 25 miljoonaksi euroksi. 
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden puolittamiseksi ja työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistamiseksi kokonaan vuoden 2019 alusta alkaen. 
Helsingissä 4.10.2018 
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 16:06