Toimenpidealoite
TPA
44
2018 vp
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Toimenpidealoite hedelmien ja vihannesten siirtämisestä 14 prosentin arvonlisäverokannasta 10 prosentin arvonlisäverokantaan
Eduskunnalle
Elintarvikkeita verotetaan Suomessa korkealla tasolla, kun vertaa muihin EU-maihin. Tämä siitä huolimatta, että elintarvikkeita verotetaan alennetun 14 %:n arvonlisäverokannan mukaisesti. Suomen arvonlisävero elintarvikkeille on korkealla tasolla, kun sitä vertaa samankaltaisiin maihin, kuten Ruotsiin (12 %) tai Saksaan (7 %). EU:n sisällä on myös maita, joissa elintarvikkeista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa laisinkaan.  
Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä, että elintarvikkeiden verotusta kevennetään pidemmällä aikavälillä. Ensimmäisenä askeleena tulisi keventää vihannesten ja hedelmien arvonlisäveroa. Hevi-tuotteiden hintojen alentaminen ei johtaisi merkittävään verotuottojen alentumiseen, mutta lisäisi terveellisten tuoreiden vihannesten ja hedelmien kysyntää. Veronkevennyksestä hyötyisivät myös kotimaiset tuottajat kysynnän lisääntyessä. Uudistuksella olisi näin ollen myös positiivisia kansantaloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia. Terveellisempien elintarvikkeiden kulutuksen lisäämisellä olisi myös kansanterveyden kannalta myönteisiä vaikutuksia. 
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin hedelmien ja vihannesten siirtämiseksi nykyisestä 14 %:n arvonlisäverokannasta alhaisempaan 10 %:n arvonlisäverokantaan. 
Helsingissä 4.10.2018 
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 16:28