Toimenpidealoite
TPA
44
2020 vp
Sheikki
Laakso
ps
Toimenpidealoite Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä
Eduskunnalle
Saimaa on Suomen sisävesiliikenteessä tärkeä väylä. Pidentämällä Saimaan kanavan sulkuja 11 metrillä paitsi turvataan kanavan toiminta tulevaisuudessa, myös kasvatetaan sen aluskapasiteettia ja mahdollistetaan Euroopassa ja Itämerellä käytettävien alusten kulku Saimaalle. Lisäksi kuljetuskapasiteetin kasvun myötä laskevat sekä kuljetuksen kustannukset että päästöt. Epätietoisuus sulkujen kohtalosta on ajanut varustamot jäädyttämään investointinsa uusiin aluksiin, kunnes kanavaan jatkossa mahtuvien alusten mitat ovat selvillä. Edellä mainituista syistä Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen on välttämätön toimenpide terveen sisävesiliikenteen ylläpitämiseksi ja erinomainen askel sen kehittämiseksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseksi 11 metrillä. 
Helsingissä 17.4.2020 
Sheikki
Laakso
ps
Viimeksi julkaistu 17.4.2020 15.50