Toimenpidealoite
TPA
45
2018 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Toimenpidealoite 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville perheille
Eduskunnalle
Syntyvyys on laskenut usean vuoden ajan. Viime vuonna Suomeen syntyi vain 50 321 lasta, joka on matalin luku koko 2000-luvulla. Väestönmuutostietojen mukaan syntyvyys laski seitsemäntenä vuonna peräkkäin. Alkuvuoden 2018 ennakkotietojen mukaan syntyvyys on edelleen laskenut tänä vuonna. Tammi—elokuussa 2018 syntyi 32 253 vauvaa eli 1 768 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. 
Syitä alhaiseen syntyvyyteen on monia. Perheiden perustamista lykätään vuosi vuodelta yhä pidemmälle. Merkittäviä syitä alhaiseen syntyvyyteen ovat taloudelliset huolet ja työelämän kuormittavuus. Asenneilmapiiri Suomessa ei myöskään kannusta perheen perustamiseen. Hallituksen toimet tällä kaudella eivät ole parantaneet tilannetta. Lapsiperheiden palveluiden heikentäminen ja koulutukseen kohdistetut leikkaukset eivät kannusta perheitä saamaan lisää lapsia. 
Lapsiperheiden tilanteen helpottamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä. Vauva-arjen helpottamiseksi tarvitaan vauvarahaa niille perheille, joille syntyy uusi vauva. Kertaluonteinen 1 000 euron vauvaraha helpottaa lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja parantaa heidän mahdollisuuttaan hankkia esimerkiksi tarvitsemiaan palveluita tai tarvikkeita. Vauvaraha lähettää samalla vahvan yhteiskunnallisen signaalin siitä, että lapset ovat tervetulleita ja toivottuja. Kaikille perheille maksettava vauvaraha lisää myös alueellista yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä jotkut kunnat maksavat ylimääräisen vauvarahan kunnan alueella asuville perheille.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ottaakseen käyttöön 1 000 euron vauvarahan lapsen saavien perheiden taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. 
Helsingissä 4.10.2018 
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 16:41