Toimenpidealoite
TPA
45
2020 vp
Sheikki
Laakso
ps
Toimenpidealoite valtatien 15 kunnostuksesta ja laajennuksesta
Eduskunnalle
Kouvolan ja Kotkan välinen valtatie 15 on yksi Suomen vaarallisimmista teistä. Tiellä kulkee jopa 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja määrän ennustetaan vain kasvavan. Kaiken lisäksi huomattava osa liikenteestä on rekkoja, johtuen muun muassa HaminaKotkan satamasta ja Venäjälle kulkevasta rahtiliikenteestä. Tien käyttöä tulevat lisäämään entisestään myös Kymiringin moottorirata ja leikkaavan sairaalan siirtyminen Kouvolasta Kotkaan. Tuhansia kiireellisiä ambulanssikyytejä hidastaa tien kaksikaistaisuus, minkä lisäksi suuri raskaan liikenteen läsnäolo aiheuttaa ambulansseille toistuvasti riskialttiita ohitustilanteita. Lisääntyvän liikenteen paineessa jo nykyään korkeat onnettomuusluvut tulevat kasvamaan, jollei tietä laajenneta ohituskaistatieksi keskikaiteella. Valtatien 15 parannus on tehtävä välittömästi eikä vasta seuraavan suuronnettomuuden seurauksena. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin valtatien 15 kunnostamiseksi ja laajentamiseksi ohituskaistatieksi keskikaiteella. 
Helsingissä 17.4.2020 
Sheikki
Laakso
ps
Viimeksi julkaistu 17.4.2020 16.33