Toimenpidealoite
TPA
46
2018 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta
Eduskunnalle
Vanhustenhoidon tila on Suomessa huolestuttava. Vanhustenhoidossa on ilmennyt vakavia puutteita ja hoitoon liittyviä laiminlyöntejä. Vanhustenhoidon kokonaistilannetta heikentää nopeasti myös ikäihmisten määrän nopea kasvu. Palvelujen määrää ja laatua ei ole saatu lisättyä tarpeen mukaan. Vanhustenhoito ontuu niin laitoksissa kuin kotihoidossakin muun muassa liian pienen hoitajamitoituksen vuoksi. Liian pienet resurssit ovat yksi keskeinen tekijä vanhustenhoidon nykyiseen tilaan. 
Nykyinen tilanne on osoittanut, että tarvitsemme Suomeen ikäihmisten virallisen puolestapuhujan. Esitämmekin vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista sellaisena kuin siitä on tänä vuonna vireille laitetussa kansalaisaloitteessa esitetty. Pidämme tärkeänä, että Suomeen saadaan vanhusasiainvaltuutettu, joka puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa ja nostaa esille heitä koskevia epäkohtia. Vanhusasiainvaltuutetun asema olisi samantyyppinen kuin aiemmin perustetuilla valtuutetuilla, kuten tasa-arvo-, lapsiasiain- ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla. Vanhusasiainvaltuutetun tehtävänä olisi toimia itsenäisenä ja riippumattomana valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana, joka muun muassa valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista ja seuraa vanhustenhoidon tilan kehittymistä. Valtuutetun toimisto olisi perusteltua sijoittaa johonkin jo olemassa olevan valtuutetun toimiston yhteyteen. 
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi. 
Helsingissä 4.10.2018 
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 16.50