Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.14

Toimenpidealoite TPA 46/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Toimenpidealoite sairaalatarvikkeiden ja -tuotteiden ja erilaisten tekstiili - ja suojamateriaalien desinfiointiin ja kierrättämiseen liittyvän osaamisen ja teknologian edistämisestä sekä suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksista huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tuotteiden tuottajina ja toimittajina

Eduskunnalle

Koronakriisin keskellä olemme joutuneet tilanteeseen, jossa meiltä puuttuu viruksen torjuntaan tärkeitä suojavarusteita. Suojavarusteita on nyt kiireellä tilattu ulkomailta, esimerkiksi Kiinasta. Maskitilauksissa on ollut suuria ongelmia. 

Koronakriisin keskellä olemme heränneet myös siihen, että meiltä puuttuu Suomesta huoltovarmuuden kannalta tärkeää materiaalituotantoa, kuten sairaalatarvikkeita. Suomalaiset yrittäjät ovatkin lähteneet nyt nopealla toiminnalla kehittämään uusia yritysmuotoja esimerkiksi suojamaskien, kasvovisiirien ja ihon desinfiointiin tarkoitetun "käsidesin" tuottamisessa.  

Suojavarusteiden menekki on sairaalamaailmassa suuri. Koronavirusepidemian aikana suojavarusteita menee miljoonittain. Kertakäyttöisten maskien ja tuotteiden sijaan olisi tärkeää ryhtyä myös kehittämään erilaista kierrätettävää materiaalia ja siihen liittyvää desinfiointiteknologiaa sairaalakäyttöisten materiaalien puhdistamiseksi. Suomalainen teknologia ja osaaminen on laadukasta, ja uudet innovaatiot synnyttävät yrittäjyyttä ja työpaikkoja. 

Kestävä kehitys on ollut päivän sana vuosia. Hiilijalanjäljen pienentäminen on ollut tavoitteena, ja sitä on myös vaadittu maailmanlaajuisesti niin kansalaisilta kuin yrityksiltä ja teollisuudeltakin.  

Eri suomalaiset toimijat ovatkin lähteneet jo aikoja sitten toimimaan ja kehittämään myös erilaisia desinfiointiin liittyviä ratkaisuja.  

LED-teknologia ja sininen valo ovat muun muassa eräitä teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tuhota bakteereja, homeita ja hiivoja. Niillä voidaan myös taistella viruksia ja bakteerien itiömuotoja vastaan. Ratkaisukeskeisessä ja osaavassa Suomessa mahdollisuuksia "keksiä ja kehittää" on lukuisia. Olemme myös terveysteknologiassa menestynyt ja edistyksellinen toimija.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja edistää sairaalatarvikkeiden, -tuotteiden ja erilaisten tekstiili- ja suojamateriaalien desinfiointiin ja kierrättämiseen liittyvää osaamista ja teknologiaa sekä turvaa suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tuotteiden tuottajina ja toimittajina.  
Helsingissä 17.4.2020 
Arja Juvonen ps