Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.07

Toimenpidealoite TPA 47/2016 vp 
Touko Aalto vihr ym. 
 
Toimenpidealoite lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä

Eduskunnalle

Kela korvaa osan yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkioista, hoidosta ja tutkimuksista. Mikäli ei halua jonottaa julkiseen terveydenhuoltoon, voi maksaa yksityislääkärin käynnistä korkeamman summan, ja Kela maksaa tästä osan asiakkaalle takaisin. Yksityislääkärikäyntien Kela-korvaukset luovat terveydellistä epätasa-arvoa ja jakavat palvelut varakkaiden yksityisiin ja heikompiosaisten julkiseen terveydenhuoltoon. Samalla ne lisäävät kansalaisten terveyseroja ja heikentävät julkisen terveydenhuollon toimivuutta. Lisäksi yksityisen terveydenhuollon piirissä tehtävät ylimääräiset tutkimukset ja apuvälineiden maksattaminen asiakkailla nostavat vakuutusmaksuja kaikkien osalta.  

Yksityislääkärien Kela-korvaus on suora tulonsiirto yksityisille terveysasemille, eikä se ohjaa merkittävästi ihmisten käyttäytymistä. Varakkaiden ohituskaista terveydenhuoltoon ei tarvitse valtion taloudellista tukea.  

Yksityislääkärien Kela-korvauksiin tarkoitetun määrärahan vähentäminen voi lisätä painetta julkiseen terveydenhuoltoon. Uskomme kuitenkin, että ne kansalaiset, joilla on varaa käyttää yksityislääkäreiden palveluita, tekevät sen Kela-korvauksen leikkaamisesta huolimatta. Esitämme, että korvausten leikkaukset tulee kohdentaa niihin yksityisen terveydenhuollon palveluihin, joissa julkiseen terveydenhuoltoon on helpointa päästä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:n mukaisen asetuksen muuttamiseksi siten, että lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismääriä alennetaan.  
Helsingissä 21.10.2016 
Touko Aalto vihr 
Ville Niinistö vihr 
Heli Järvinen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Satu Hassi vihr 
Jani Toivola vihr 
Ozan Yanar vihr 
Antero Vartia vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Krista Mikkonen vihr