Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Toimenpidealoite TPA 5/2019 vp 
Mai Kivelä vas ym. 
 
Toimenpidealoite eläinsuojelupoliisin toimintamallin laajentamisesta koko Suomeen

Eduskunnalle

Poliisi on yksi eläinsuojeluviranomaisista, joten eläinten suojelu valvontaviranomaisen roolissa on yksi poliisin tehtävistä. Lisäksi poliisilla on esitutkintaviranomaisen rooli, eli poliisin vastuulla on tutkia epäillyt eläinsuojelurikokset ja saattaa ne syyteharkintaan. 

Eläinsuojeluvalvontaa ja rikosten tutkintaa tulee vahvistaa. Asiaan erikoistunut yksikkö mahdollistaa paremman tutkinnan ja sen myötä eläinsuojelun paremman toteutumisen. Kyseinen malli ei vaadi lisärahaa vaan tehtävien keskittämistä.  

Helsingin poliisilaitokselle perustettiin syksyllä 2018 Suomen ensimmäinen eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä. Tapahtuneiden rikosten esitutkinnan ohella ryhmän tehtävänä on myös ennalta estää rikoksia, kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Helsingin tutkintaryhmä on jo saavuttanut hyviä tuloksia. 

Eläinsuojelutapausten tutkinnassa tarvitaan kattavaa eläinsuojeluosaamista ja tiivistä yhteistyötä valvontaeläinlääkäreiden, eläinsuojelujärjestöjen ja eri viranomaisten kanssa. Tapausten keskittäminen erikoistuneelle tutkintaryhmälle tehostaa tutkintaprosessia ja vapauttaa muiden ryhmien aikaa muiden rikosasioiden tutkintaan.  

Eläinsuojelutapauksiin erikoistuneiden poliisien kouluttaminen ja Helsingin poliisilaitoksella toimivan tutkintaryhmän kaltaisten yksiköiden perustaminen maanlaajuisesti on tehokas tapa huolehtia siitä, että eläinsuojelutapaukset saadaan tutkittua asianmukaisesti. Toimintamalli onkin laajennettava koko maahan mahdollisimman pikaisesti.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläinsuojelutapauksiin erikoistuneiden tutkintaryhmien toimintamallin laajentamiseksi koko Suomeen. 
Helsingissä 27.6.2019 
Mai Kivelä vas 
Pia Lohikoski vas 
Juho Kautto vas 
Johannes Yrttiaho vas 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Katja Hänninen vas 
Risto Kalliorinne vas 
Hanna Sarkkinen vas 
Jari Myllykoski vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Markus Mustajärvi vas 
Matti Semi vas 
Saara-Sofia Sirén kok 
Atte Harjanne vihr 
Belaynesh Forsgrén vihr 
Hanna Holopainen vihr 
Emma Kari vihr 
Tiina Elo vihr 
Saara Hyrkkö vihr 
Iiris Suomela vihr 
Mirka Soinikoski vihr 
Jenni Pitko vihr 
Veronica Rehn-Kivi 
Mari Holopainen vihr 
Pia Viitanen sd 
Anna Kontula vas 
Sofia Virta vihr 
Sheikki Laakso ps 
Satu Hassi vihr 
Ritva Elomaa ps 
Veronika Honkasalo vas