Toimenpidealoite
TPA
50
2018 vp
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Toimenpidealoite kokonaan maksuttomista toisen asteen opinnoista
Eduskunnalle
Jopa 15 prosenttia suomalaisista ei ole suorittanut toiseen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Joka kolmas keskeyttää toisen asteen opinnot taloudellisista syistä. Luvut ovat huomattavan korkeita. Koulutustie ei saa katketa siihen, että nuorella ei ole varaa hankkia opinnoissa välttämättömiä oppimateriaaleja ja työvälineitä tai vastata tutkintomaksuista. Pelkällä peruskoululla ei pärjää nykyisillä työmarkkinoilla, ja kouluttamattomuus kasvattaa syrjäytymisriskiä.  
Opiskelijoilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. Perustuslaki edellyttää, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Hallituksen esittämä pienituloisten perheiden opiskelijoille maksettava opintotuen oppimateriaalilisä ei ole riittävä vastaus tähän. 
Oppikirjat, oppimateriaalit ja hankittavat työvälineet on suuri kustannus opiskelijalle. Lukion suorittamisen kokonaiskustannusten on arveltu nousevan jopa 2 600 euroon, ja jotkut ammatilliset tutkinnot ovat sitäkin kalliimpia. Mahdollisuus opiskella on näillä kustannuksilla vahvasti sidoksissa siihen, millaiset voimavarat vanhemmilla on tukea lapsensa opiskelua. Se vahvistaa entisestään koulutuksen periytyvyyttä.  
Opiskeluvälineiden hankinta tai tutkintomaksut eivät saa olla tutkinnon suorittamisen esteenä. Nuoria ei tule saattaa koulutuksellisesti eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa taloudellisten olosuhteiden perusteella. On aika ottaa tavoitteeksi aidosti maksuton toisen asteen tutkinto.  
Maksuton toinen aste on toimiva keino koulupudokkuuden ehkäisemiseen, mutta keinopakettiin tarvitaan myös oppivelvollisuuden pidennys, jotta nuoria voidaan tukea kaikin mahdollisin tavoin. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toisen asteen opintojen muuttamiseksi maksuttomiksi kaikille opiskelijoille, jotta oppimateriaalikustannukset tai tutkintomaksut eivät ole esteenä opiskelulle. 
Helsingissä 9.10.2018 
Ville
Niinistö
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 16.11