Toimenpidealoite
TPA
51
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
Toimenpidealoite hallituksen kärkihankkeista
Eduskunnalle
Sipilän hallitus toteuttaa muutosohjelman hallituskauden strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Hallitus tekee 1,6 miljardin euron kertapanostuksen kärkihankkeisiin ja tienpidon korjausvelan vähentämiseen, joka jakautuu kolmelle vuodelle vuoteen 2018 saakka. Hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihankkeeseen. Vuonna 2018 kärkihankerahoitukseen käytetään noin 447,6 miljoonaa euroa. 
Kärkihankkeiden tarkoituksena on budjettivuoden 2018 aikana rahoittaa tiettyjä priorisoituja alueita ja nostaa esiin näillä alueilla hankkeita, joita hallitus pitää strategisesti tärkeinä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa kuitenkin tuoda esiin, että esim. koulutuksen kärkihankkeet eivät pysty korvaamaan hallituksen esittämiä koulutusleikkauksia.  
Pidämme perusteltuna esim. korkeakoulujen perusrahoituksen turvaamista — minkä vuoksi meidän vaihtoehtobudjettimme sisältää huomattavan korkeakoulujen lisäresursoinnin — sen sijaan, että suuret resurssit kanavoitaisiin hallituksen ohjauksessa oleviin kärkihankkeisiin. Lisäksi eräät kärkihankkeet ovat sellaisia, että ne olisi hoidettava varsinaisen toiminnan puitteissa, eikä niitä pitäisi määritellä erillisiksi kärkihankkeiksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus puolittaa kärkihankkeisiin osoitetut budjettivarat ja panostaa sen sijaan varsinaiseen toimintaan sekä ohjaa 223,8 miljoonan euron puolittamisen mm. koulutuksen ja kehitysavun leikkausten kompensointiin.  
Helsingissä 10.11.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Viimeksi julkaistu 13.11.2017 17:40