Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 51/2018 vp

Viimeksi julkaistu 11.10.2018 16.11

Toimenpidealoite TPA 51/2018 vp Toimenpidealoite valtion tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisesta

VilleNiinistövihrym.

Eduskunnalle

Tällä hallituskaudella valtion tutkimuslaitoksilta on leikattu kymmeniämiljoonia euroja. Valtion tutkimuslaitokset, kuten Syke, Luke ja THL, tekevät arvokasta työtä suomalaisen yhteiskunnan eteen. Tutkimuslaitokset tukevat koko yhteiskunnan uudistumista ja edesauttavat ajantasaisen tiedon siirtymistä tutkimuslaitoksista päättäjille. Riippumaton tutkimustieto on elinehto yhteiskunnan kehittymiselle ja poliittiselle päätöksenteolle. Jotta yhteiskunta saa jatkossakin luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa, on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta palautettava valtion tutkimuslaitoksille.  

Kaikkiaan valtion tutkimuslaitoksiin kuuluu 12 tahoa: Ulkopoliittinen instituutti UPI, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Luonnonvarakeskus Luke, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maanmittauslaitos MML, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus GTK, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Säteilyturvakeskus STUK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Nämä tutkimuslaitokset tuottavat jatkuvasti tietoa myös valtionhallintoon. Tutkimukseen perehtynyt asiantuntija osaa vastata useimpiin hallinnon kysymyksiin alle viikossa tekemättä aiheesta uutta tutkimusta. TKI-rahoitus takaa, että tutkimuslaitokset voivat panostaa korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkimukseen perustuviin hankkeisiin.  

Valtionhallinto tarvitsee jatkuvasti tutkimustietoa päätösten tueksi. Tutkimuslaitosten tulevaisuuden turvaamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että valtion tutkimuslaitoksille taataan riittävä rahoitus.  

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin TKI-rahoituksen lisäämiseksi valtion tutkimuslaitoksille. 
Helsingissä 9.10.2018 
VilleNiinistövihr
SatuHassivihr
JohannaKarimäkivihr
AnteroVartiavihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
JaniToivolavihr
OzanYanarvihr
HannaHalmeenpäävihr
KristaMikkonenvihr
EmmaKarivihr
HeliJärvinenvihr
Olli-PoikaParviainenvihr
PekkaHaavistovihr