Toimenpidealoite
TPA
51
2018 vp
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Toimenpidealoite valtion tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisesta
Eduskunnalle
Tällä hallituskaudella valtion tutkimuslaitoksilta on leikattu kymmeniämiljoonia euroja. Valtion tutkimuslaitokset, kuten Syke, Luke ja THL, tekevät arvokasta työtä suomalaisen yhteiskunnan eteen. Tutkimuslaitokset tukevat koko yhteiskunnan uudistumista ja edesauttavat ajantasaisen tiedon siirtymistä tutkimuslaitoksista päättäjille. Riippumaton tutkimustieto on elinehto yhteiskunnan kehittymiselle ja poliittiselle päätöksenteolle. Jotta yhteiskunta saa jatkossakin luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa, on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta palautettava valtion tutkimuslaitoksille.  
Kaikkiaan valtion tutkimuslaitoksiin kuuluu 12 tahoa: Ulkopoliittinen instituutti UPI, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Luonnonvarakeskus Luke, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maanmittauslaitos MML, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus GTK, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Säteilyturvakeskus STUK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Nämä tutkimuslaitokset tuottavat jatkuvasti tietoa myös valtionhallintoon. Tutkimukseen perehtynyt asiantuntija osaa vastata useimpiin hallinnon kysymyksiin alle viikossa tekemättä aiheesta uutta tutkimusta. TKI-rahoitus takaa, että tutkimuslaitokset voivat panostaa korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkimukseen perustuviin hankkeisiin.  
Valtionhallinto tarvitsee jatkuvasti tutkimustietoa päätösten tueksi. Tutkimuslaitosten tulevaisuuden turvaamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että valtion tutkimuslaitoksille taataan riittävä rahoitus.  
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin TKI-rahoituksen lisäämiseksi valtion tutkimuslaitoksille. 
Helsingissä 9.10.2018 
Ville
Niinistö
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 16.11